>

Kế hoạch thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị Hệ ĐHCQ (Khóa DH15) & ĐHLT (LT18) năm học 2019-2020.
Thứ 3, 10/09/2019

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.