>

Khoa Khoa học cơ bản
Thứ 7, 16/04/2016

 Điện thoại: 02435.140.482

 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

EMAIL

1

Trần Nguyên Cường

Phó Khoa-PT khoa

Tiến sĩ

trannguyencuong@gmail.com

2

Bùi Duy Hiếu

Giảng viên

Thạc sĩ

hieu.bloom@gmail.com

3

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên chính

Thạc sĩ

nguyenthimai280669@gmail.com

4

Nguyễn Nữ Kim Chi

Giảng viên chính

Thạc sĩ

nguyennukimchi@gmail.com

5

Trần Thị Hoà

Giảng viên chính

Thạc sĩ

tranhoagdtc@gmail.com

6

Ngô Thị Hồng Giang

Giảng viên

Thạc sĩ

giang180380@yahoo.com

7

Nguyễn Thị Thịnh

Giảng viên

Thạc sĩ

thinh16d@gmail.com

8

Đỗ Việt Hưng

Giảng viên

Tiến sĩ

viethungmtcn@yahoo.com

9

Trần Thị Thy Trà

Giảng viên

Thạc sĩ

tranthytra@gmail.com

10

Trần Ngọc Anh

Giảng viên

Thạc sĩ

tranngocanhvn@gmail.com

11

Nguyễn Văn Huy

Giảng viên

Thạc sĩ

huynguyenmtc@gmail.com

12

Đỗ Thị Liên Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

 

13

Hồ Minh Đồng

Giảng viên

Thạc sĩ

donghominh@gmail.com

14

Nguyễn Thị Thơm

Chuyên viên

Thạc sĩ

nguyenthom1988@gmail.com

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.