>

Khoa Khoa học cơ bản
Thứ 7, 16/04/2016

 Điện thoại: 02435.140.482

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

TS Nguyễn Văn Vịnh

binhminhvinh@yahoo.com

Trưởng khoa-GVC

2

TS.Trần Nguyên Cường

trannguyencuong@gmail.com

P.Trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Thơm

nguyenthom1988@gmail.com

Thư ký khoa

4

TS Đỗ Việt Hưng

viethungmtcn@yahoo.com

Giảng viên

5

Đỗ Liên Phương  

Giảng viên

6

ThS Nguyễn Thị Mai

nguyenthimai280669@gmail.com

Giảng viên

7

ThS Trần Thị Hòa

tranhoagdtc@gmail.com

Giảng viên

8

ThS Nguyễn Nữ Kim Chi

nguyennukimchi@gmail.com

Giảng viên

9

ThS Trần Thị Thy Trà

tranthytra@gmail.com

Giảng viên

10

ThS Bùi Duy Hiếu

hieu.bloom@gmail.com

Giảng viên

11

ThSTrần Ngọc Anh

tranngocanhvn@gmail.com

Giảng viên

12

ThS Nguyễn Thị Thịnh

thinh16d@gmail.com

Giảng viên

13

Ngô Thị Hồng Giang

giang180380@yahoo.com

Giảng viên

14

ThS Nguyễn Văn Huy

huynguyenmtc@gmail.com

Giảng viên

15

ThS Hồ Minh Đồng

donghominh@gmail.com

Giảng viên

       

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.