>

Khoa Mỹ thuật Cơ sở
Thứ 2, 18/04/2016

Điện thoại:  (024) 35 140 485

 

 

STT

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Ngô Bá Thảo  

ngobathao59@gmail.com

Q.Trưởng khoa

2

Phùng Hoa Miên

mienhoa@yahoo.com

P.Trưởng khoa

3

Mai Mạnh Hùng

maimanhhung87@gmail.com

Thư ký khoa

4

Phạm Thúy Hạnh

phamhanhmtcn@gmail.com

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Thu Hương

huong1425@gmail.com

Giảng viên

6

Đào Quỳnh Anh

handicraft1909@gmail.com

Giảng viên

7

Vũ Thị Hương Quỳnh

vuhuongquynh81@gmail.com

Giảng viên

8

Nguyễn Hoàng Việt

hoangvietmtcn@gmail.com

Giảng viên

9

Phạm Xuân Thắng

phamxuanthangmtcn@gmail.com

Giảng viên

10

Lê Văn Duẩn

leduanmtcn@gmail.com

Giảng viên

11

Nguyễn Văn Chung

chungnguyen9176@gmail.com

Giảng viên

12

Nguyễn Đức Tuấn

tuan@atdesign.vn

Giảng viên

13

Hoàng Khắc Biên

hoangkhacbien79@gmail.com

Giảng viên

14

Nguyễn Việt Hà

sctvietha@gmail.com

Giảng viên

15

Nguyễn Ngọc Dũng

ndungmtcn@gmail.com

Giảng viên

16

Trương Tiến Trà

truongtientra@gmail.com

Giảng viên

17

Nguyễn Thu Trang

nguyenthutrang.mtc@gmail.com

Giảng viên

18

Lê Huy

huy.logic@gmail.com

Giảng viên

19

Vũ Văn Hiệp

vuhiep1301@gmail.com

Giảng viên

20

Ngô Đức Lâm

ngoduclam76@gmail.com

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.