>

Khoa Mỹ thuật Cơ sở
Thứ 2, 18/04/2016

Điện thoại:  (024) 35 140 485

  

Số TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ EMAIL
1 Ngô Bá Thảo Q.Trưởng Khoa Đại học ngobathao59@gmail.com
2 Phùng Hoa Miên Phó Khoa Thạc sĩ mienhoa@yahoo.com
3 Nguyễn Hoàng Việt Giảng viên Thạc sĩ hoangvietmtcn@gmail.com
4 Nguyễn Đức Tuấn Giảng viên Thạc sĩ tuan@atdesign.vn
5 Phạm Thuý Hạnh Giảng viên Thạc sĩ phamhanhmtcn@gmail.com
6 Hoàng Khắc Biên Giảng viên-Bí thư ĐTN Thạc sĩ hoangkhacbien79@gmail.com
7 Vũ Thị Hương Quỳnh Giảng viên Thạc sĩ vuhuongquynh81@gmail.com
8 Nguyễn Việt Hà Giảng viên Thạc sĩ sctvietha@gmail.com
9 Đào Thu Loan Nhân Viên PV Không  
10 Đào Quỳnh Anh Giảng viên Thạc sĩ handicraft1909@gmail.com
11 Nguyễn Văn Chung Giảng viên Thạc sĩ chungnguyen9176@gmail.com
12 Phạm Xuân Thắng Giảng viên Thạc sĩ phamxuanthangmtcn@gmail.com
13 Trương Tiến Trà Giảng viên Thạc sĩ truongtientra@gmail.com
14 Nguyễn Thu Trang Giảng viên Thạc sĩ nguyenthutrang.mtc@gmail.com
15 Lê Văn Duẩn Giảng viên Thạc sĩ leduanmtcn@gmail.com
16 Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên Thạc sĩ huong1425@gmail.com
17 Mai Mạnh Hùng Chuyên viên Thạc sĩ maimanhhung87@gmail.com
18 Nguyễn Ngọc Dũng Giảng viên Thạc sĩ ndungmtcn@gmail.com
19 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên Thạc sĩ  
20 Lê Huy Giảng viên Thạc sĩ huy.logic@gmail.com
21 Vũ Văn Hiệp Giảng viên Thạc sĩ vuhiep1301@gmail.com
22 Ngô Đức Lâm Giảng viên Thạc sĩ ngoduclam76@gmail.com

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.