>

Khoa Mỹ thuật Truyền thống
Chủ nhật, 17/04/2016

 Điện thoại: (024) 35 140 484

 

STT

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Nguyễn  Mạnh Thẩm

gomtham@gmail.com

Q. Trưởng Khoa

2

Nguyễn Thanh Giang

giangsonmai@gmail.com

P.Trưởng khoa

3

Trần Thị Phương Thảo

quanthao76.78@yahoo.com

Trợ lý khoa

4

Phan Thanh Sơn

sonceramic74@gmail.com

Giảng viên

5

Trần Anh Tuấn

info@lacquer-art.com

Giảng viên

6

Phạm Thu Hương

huongphth@gmail.com

Giảng viên

7

Trần Thị Thu Hồng

thts-1001@yahoo.com

Giảng viên

8

Đỗ Đông Hưng

hungdodong@gmail.com

Giảng viên

9 Nguyễn Lệ Quyên duongnguyenthuymtcn@gmail.com Giảng viên

10

 

Nguyễn Hương Ly

huongly88mtcn@gmail.com

Giảng viên

11 Vy Kim Anh vyka.jewelry@gmail.com Hợp đồng

12

Nguyễn Thúy Oanh

 

Thỉnh giảng

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.