>

Khoa Mỹ thuật Truyền thống
Chủ nhật, 17/04/2016

 Điện thoại: (024) 35 140 484

 

Số TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ EMAIL
1 Nguyễn Mạnh Thẩm Q.Trưởng Khoa Thạc sĩ gomtham@gmail.com
2 Nguyễn Thanh Giang Phó Khoa Thạc sĩ giangsonmai@gmail.com
3 Trần Anh Tuấn Giảng viên Thạc sĩ info@lacquer-art.com
4 Trần Thị Thu Hồng Giảng viên Thạc sĩ thts-1001@yahoo.com
5 Phạm Thị Thu Hương Giảng viên chính Thạc sĩ huongphth@gmail.com
6 Nguyễn Hương Ly Giảng viên Thạc sĩ huongly88mtcn@gmail.com
7 Đỗ Đông Hưng Giảng viên Thạc sĩ hungdodong@gmail.com
8 Phan Thanh Sơn Giảng viên Thạc sĩ sonceramic74@gmail.com
9 Nguyễn Lệ Quyên Giảng viên Thạc sĩ duongnguyenthuymtcn@gmail.com
10 Trần Thị Phương Thảo Chuyên viên Thạc sĩ quanthao76.78@yahoo.com

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.