>

Khoa Mỹ thuật Truyền thống
Chủ nhật, 17/04/2016

 Điện thoại: (024) 35 140 484

 

STT

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Nguyễn  Mạnh Thẩm

gomtham@gmail.com

Q. Trưởng Khoa

2

Nguyễn Thanh Giang

giangsonmai@gmail.com

P.Trưởng khoa

3

Trần Thị Phương Thảo

quanthao76.78@yahoo.com

Thư ký khoa

4

Phan Thanh Sơn

sonceramic74@gmail.com

Giảng viên

5

Trần Anh Tuấn

info@lacquer-art.com

Giảng viên

6

Phạm Thu Hương

huongphth@gmail.com

Giảng viên

7

Trần Thị Thu Hồng

thts-1001@yahoo.com

Giảng viên

8

Đỗ Đông Hưng

hungdodong@gmail.com

Giảng viên

9 Nguyễn Lệ Quyên duongnguyenthuymtcn@gmail.com Giảng viên

10

 

Nguyễn Hương Ly

huongly88mtcn@gmail.com

Giảng viên

       

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.