>

Khoa Mỹ thuật Truyền thống
Chủ nhật, 17/04/2016

 Điện thoại:35.140.484

 

STT

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Nguyễn Duy Nghiên  

duynghien@gmail.com

Phó PT Khoa

2

Nguyễn Mạnh Thẩm

gomtham@gmail.com

P.Trưởng khoa

3

Nguyễn Đức Dương

nguyenduong083@gmail.com

Trợ lý khoa

4

Phan Thanh Sơn

Sonceramic74@gmail.com

Giảng viên

5

Trần Anh Tuấn

info@lacquer-art.com

Giảng viên

6

Phạm Thu Hương

huongphth@gmail.com

Giảng viên

7

Trần Thị Thu Hồng

Thts-1001@yahoo.com

Giảng viên

8

Đỗ Đông Hưng

hungdodong@gmail.com

Giảng viên

9

Nguyễn Hương Ly

huongly88mtcn@gmail.com

Giảng viên

10

Nguyễn Thúy Oanh

 

Thỉnh giảng

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017