>

Khoa Mỹ thuật truyền thống
Thứ 7, 20/01/2018

 LỜI GIỚI THIỆU

Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam có truyền thống hàng ngàn năm, các thế hệ nối tiếp nhau sáng tạo các chất liệu, các loại hình sản phẩm nhằm phục vụ đời sống hàng ngày, đưa mỹ thuật đến với công chúng rộng rãi, từng bước đã hình thành đội ngũ nghệ nhân, những làng nghề truyền thống nổi tiếng mà sản phẩm của họ được cả nước biết tới.

Trải qua nhiều thế kỷ, ngành mỹ thuật ứng dụng được đào tạo thông qua phương thức cha truyền con nối. Ngày nay, mỗi thế hệ tiếp sau đã phát huy truyền thống và sáng lập nhiều quy và loại hình đào tạo mới nhằm phục vụ cho yêu cầu của đời sống hàng ngày càng nâng cao. Nhiều sản phẩm có chất lượng kỹ thuật và nghệ thuật cao đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật xứng đáng trong các bảo tàng quốc gia cũng như trong các bảo tàng khác trên thế giới.

Từ đầu thế kỷ XX, tại khu đấu sảo Hà Nội đã hình thành những lớp đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ như: sơn mài, đan lát, thêu ren, chạm kim loại… Từ năm 1949, Trường Quốc gia mỹ nghệ được thành lập ở Hà Nội với 4 ngành được đào tạo: Sơn mài, Dệt thảm, Chạm kim khí và Mộc mỹ thuật, trong 5 năm đầu chỉ tuyển sinh được hai khóa, một khóa học đầy đủ, một khóa khác được gọi học sau khi hòa bình lập lại. Năm 1959, Trường Trung Cấp Mỹ Nghệ Việt Nam được thành lập và tuyển sinh với bốn ban: Gốm, Sơn mài, Đá và trang trí vải lụa những năm sau mới có thêm các khoa: Đồ mộc, Đồ họa, Đồ chơi, Tạo dáng công nghiệp, Trang sức. Năm 1965 trường được đổi tên thành trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Công Nghiệp, rồi trở thành trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp năm 1984 với nhiều ngành nghề đào tạo khác nhau. Từ trường mỹ nghệ đến trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp là những bước phát triển và lớn mạnh của công tác đào tạo nhà trường.

Những giữ kiện trên cho thấy các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống đã được nhà trường nâng lên thành những ngành nghề hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khoa Mỹ Thuật Truyền Thống của Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp tự hào là khoa có truyền thống tốt đẹp gắn liền với 65 năm xây dựng và phát triền của trường từ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng đến Đại học.

Khoa Mỹ Thuật Truyền Thống của nhà trường tự hào đã đào tạo được hàng trăm nghệ sĩ Mỹ Thuật Công Nghiệp đã và đang công tác trên nhiều lĩnh vực ở khắp mọi miền đất nước, nhiều giáo viên, sinh viên đạt được thành tựu sáng tác đóng góp vào vào sự nghiệp phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiều nghệ sĩ dành được những giải thưởng quốc tế, giải thường triển lãm mỹ thuật toàn quốc, giải thưởng về các triển lãm mỹ thuật ứng dụng, giải thưởng của hội mỹ thuật Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ được phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước, nhiều giáo viên, sinh viên của nhà trường là hội viên của hội mỹ thuật Việt Nam.

Kỷ niệm 65 năm thành lập trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp, tập thể giảng viên khoa Mỹ Thuật Truyền Thống quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo được giao, xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh. Góp phần thắng lợi vào sự nghiệp đào tạo và xây dựng phát triển của Trường ĐHMTCN.

                                                                                                Khoa Mỹ Thuật Truyền Thống.

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai