>

Khoa Sau Đại học
Thứ 4, 20/04/2016

 Điện thoại: (024) 38 562 705

 

TT 

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

PGS.TS Đặng Mai Anh

maianhmtcn.sdh@gmail.com

Trưởng phòng

2

PGS.TS Đặng Hữu Tuyền

danghuutuyenmtcn@gmail.com

Giảng viên chính

3

PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị

nguyen16658@gmail.com

  Giảng viên chính

4

Nguyễn Thị Chinh

nguyenthichinh22.10@gmail.com

Chuyên viên

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.