>

Khoa Tạo dáng Công nghiệp
Thứ 2, 18/04/2016

 Điện thoại: (024) 35 140 486

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

thietkecongnghiep2@gmail.com

Trưởng  khoa 

2

ThS. Bùi Anh Khoa

buianhkhoa69@gmail.com

P.Trưởng  khoa

3

Thạch Thị Hương Ly

huongly0679@gmail.com

Thư ký khoa

4

ThS. Trịnh Tuân

tuanhoatrinh@gmail.com

Giảng viên

5

ThS. Nguyễn Ngọc Phương

phuongnguyenartist@gmail.com

Giảng viên

6

ThS Đỗ Đình Tuyến

t.design@yahoo.com

Giảng viên

7

ThS Cồ Quang Thùy

quangthuyco@gmail.com

Giảng viên

8

ThS Trần Thị Diệu Thúy

trandieuthuy99999@gmail.com

Giảng viên

9

ThS. Phạm Văn Tiến

phamtienart@gmail.com

Giảng viên

10

ThS. Nguyễn Ngọc Quân

nguyenngocquan80@gmail.com

Giảng viên

11

ThS. Vũ Huy Cẩn

huycan.vu@gmail.com

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.