>

Khoa Tạo dáng Công nghiệp
Thứ 2, 18/04/2016

 Điện thoại: (024) 35 140 486

 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

EMAIL

1

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng Khoa

Thạc sĩ

thietkecongnghiep2@gmail.com

2

Bùi Anh Khoa

Phó Khoa-Phó CTCĐ

Thạc sĩ

buianhkhoa69@gmail.com

3

Trịnh Tuân

Giảng viên

Thạc sĩ

tuanhoatrinh@gmail.com

4

Đỗ Đình Tuyến

Giảng viên

Thạc sĩ

t.design@yahoo.com

5

Nguyễn Ngọc Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

phuongnguyenartist@gmail.com

6

Trần Thị Diệu Thúy

Giảng viên

Thạc sĩ

trandieuthuy99999@gmail.com

7

Cồ Quang Thùy

Giảng viên

Thạc sĩ

quangthuyco@gmail.com

8

Phạm Văn Tiến

Giảng viên

Thạc sĩ

phamtienart@gmail.com

9

Thạch Thị Hương Ly

Chuyên viên

Đại học

huongly0679@gmail.com

10

Nguyễn Ngọc Quân

Giảng viên

Thạc sĩ

nguyenngocquan80@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.