>

Khoa Thiết kế Đồ họa
Thứ 2, 18/04/2016

 Điện thoại:(024) 35 140 481

 

STT

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Đặng Minh Vũ

vumtcn@gmail.com

Q.Trưởng khoa

2

Lê Phương Lan

 

P.Trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Phương

phuongnguyenthi84@gmail.com

Thư ký khoa

4

Ngô Anh Cơ

comtcn@gmail.com

Giảng viên

5

Bùi Quỳnh Hoa

quynhoa8670@yahoo.com.vn

Giảng viên

6

Nguyễn Gia Hưng

hwng81@gmail.com

Giảng viên

7

Nguyễn Quốc Trung

nguyenquoctrung8888@gmail.com

Giảng viên

8

Phạm Thu Hiền

hiengiaa2@gmail.com

Giảng viên

9

Lê An Tư

namtu2810@gmail.com

Giảng viên

10

Ngô Khánh Chi

chi.k.ngo84@me.com

Giảng viên

11

Trần Thu Hiền

hientron@yahoo.com

Giảng viên

12

Bùi Minh Hải

buiminhai7177@gmail.com

Giảng viên

13

Lê Huy

lehuy.mtcn@yahoo.com.vn

Giảng viên

14

Nguyễn Lê Duy

nleeduy@gmail.com

Giảng viên

15

Trương Thu Thủy

truongthuy.we@gmail.com

Giảng viên

16

Khúc Dạ Thu

khucdathu@gmail.com

Giảng viên

17

Phạm Thị Duyên

duyenmtcn@gmail.com

Giảng viên

18

Nguyễn Vũ Quyên

qnguyenvu@gmail.com

Giảng viên

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.