>

Khoa Thiết kế Đồ họa
Thứ 2, 18/04/2016

 Điện thoại:(024) 35 140 481

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

EMAIL

1

Đặng Minh Vũ

Q.Trưởng Khoa

Thạc sĩ

vumtcn@gmail.com

2

Lê Phương Lan

Phó Khoa

Thạc sĩ

 

3

Ngô Anh Cơ

Giảng viên chính

Thạc sĩ

comtcn@gmail.com

4

Nguyễn Gia Hưng

Giảng viên chính

Thạc sĩ

hwng81@gmail.com

5

Lê Thị An Tư

Giảng viên-TB Nữ công

Thạc sĩ

namtu2810@gmail.com

6

Bùi Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên chính

Thạc sĩ

quynhoa8670@yahoo.com.vn

7

Bùi Minh Hải

Giảng viên

Thạc sĩ

buiminhai7177@gmail.com

8

Trần Thị Thu Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

hientron@yahoo.com

9

Trương Thu Thuỷ

Giảng viên

Thạc sĩ

truongthuy.we@gmail.com

10

Phạm Thu Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

hiengiaa2@gmail.com

11

Ngô Khánh Chi

Giảng viên

Thạc sĩ

chi.k.ngo84@me.com

12

Nguyễn Lê Duy

Giảng viên

Thạc sĩ

nleeduy@gmail.com

13

Nguyễn Quốc Trung

Giảng viên

Thạc sĩ

nguyenquoctrung8888@gmail.com

14

Lê Huy

Giảng viên

Thạc sĩ

lehuy.mtcn@yahoo.com.vn

15

Khúc Dạ Thu

Giảng viên

Thạc sĩ

khucdathu@gmail.com

16

Nguyễn Vũ Quyên

Hoạ sĩ

Thạc sĩ

qnguyenvu@gmail.com

17

Phạm Thị Duyên

Giảng viên

Thạc sĩ

duyenmtcn@gmail.com

18

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

Đại học

phuongnguyenthi84@gmail.com

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.