>

Khoa Thiết kế Nội Ngoại thất
Chủ nhật, 17/04/2016

 Điện thoại :35.140.483

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

ThS Nguyễn Mạnh Việt Cường

cuongmtcn@gmail.com

Trưởng khoa

2

ThS Trần Duy Minh- GVC

tranduyminh1964@gmail.com

P.Trưởng khoa

3

Trần Quỳnh Anh

tranquynhanh120382@gmail.com

Trợ lý khoa

4

Nguyễn Long Tuyền

tbac829@gmail.com

Giảng viên

5

Nguyễn Anh Tuấn

 

Giảng viên

6

Phạm Sinh

phammtcn@gmail.com

Giảng viên

7

Phạm Hoàng Vân

hv.mtcn@gmail.com

Giảng viên

8

Vũ Thị Thu Hoài

vuthuhoai1972@gmail.com

Giảng viên

9

Lê Văn Huyền

 

Giảng viên

10

Ngô Bá Hoàng

hoangnb738@gmail.com

Giảng viên

11

Lưu Việt Thắng

luu.viet.thang@hexa.vn

Giảng viên

12

Nguyễn Thùy Linh

nguyenthuylinh147@gmail.com

Giảng viên

13

Trần Mạnh Linh

linhmtcn@gmail.com

Giảng viên

14

Vũ Doanh Quân

vudoanhquanh2011@gmail.com

Giảng viên

15

Hoàng Thái Ly

innendeco@gmail.com

Giảng viên

16

Vũ Ngọc Hà

ha_vumtcn@gmail.com

Giảng viên

17

Vũ Hữu Nhung

vuhuunhung.dk@gmail.com

Giảng viên

18

Nguyễn Thăng Long

thanglongdg@gmail.com

Giảng viên

19

Trương Mạnh Trung

trungmtcn@gmail.com

Giảng viên

20

Nguyễn Hoàng Hưng

hoanghungmtcn@gmail.com

Giảng viên

21

Phạm Thị Quang Tuyến

tuyendesigne1982@gmail.com

Giảng viên

22

Đinh Văn Tưởng

tuongdesigner@gmail.com

Giảng viên

23

Mạc Thị Anh Chi

machi2803@yahoo.com

Giảng viên

24

Hồ Tuấn Anh

hotavn@gmail.com

Giảng viên

25

Lê Anh Vũ

leanhvu2@gmail.com

Giảng viên

26

Hoàng Văn Tùng

hoangtung583@gmail.com

Giảng viên

27

Ngô Bá Quang

ngobaquang@gmail.com

Thỉnh giảng

28

Đặng Đình Dũng

hsdungmtcn@gmail.com

Thỉnh giảng

29

Nguyễn Thành Chung

chung.nguyen@attach.vn

Thỉnh giảng

30

Vũ Hòa Long

 

Thỉnh giảng

31

Nguyễn Hồng Ánh

anhnguyen@da-architects.com

Thỉnh giảng

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017