>

Khoa Trang trí Nội ngoại thất
Chủ nhật, 17/04/2016

 Điện thoại : (024) 35 140 483

 

Số TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ EMAIL
1 Nguyễn Mạnh Việt Cường Trưởng Khoa Thạc sĩ cuongmtcn@gmail.com
2 Trần Duy Minh Phó Khoa Thạc sĩ tranduyminh1964@gmail.com
3 Lưu Việt Thắng Phó Khoa Thạc sĩ luu.viet.thang@hexa.vn
4 Phạm Xuân Sinh Giảng viên Đại học phammtcn@gmail.com
5 Ngô Bá Hoàng Giảng viên Thạc sĩ  
6 Trần Mạnh Linh Giảng viên-Chủ tịch CĐ Thạc sĩ linhmtcn@gmail.com
7 Lê Văn Huyền Giảng viên Tiến sĩ  hoangnb738@gmail.com
8 Vũ Thị Thu Hoài Giảng viên chính Thạc sĩ vuthuhoai1972@gmail.com 
9 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Giảng viên chính Thạc sĩ nguyenthuylinh147@gmail.com
10 Phạm Hoàng Vân Giảng viên chính Tiến sĩ hv.mtcn@gmail.com
11 Hoàng Thái Ly Giảng viên chính Thạc sĩ innendeco@gmail.com
12 Vũ Doanh Quân Giảng viên chính Thạc sĩ vudoanhquanh2011@gmail.com
13 Phạm Thị Quang Tuyến Giảng viên Thạc sĩ tuyendesigne1982@gmail.com
14 Vũ Hữu Nhung Giảng viên Thạc sĩ vuhuunhung.dk@gmail.com
15 Nguyễn Thăng Long Giảng viên Thạc sĩ thanglongdg@gmail.com
16 Nguyễn Hoàng Hưng Giảng viên Thạc sĩ hoanghungmtcn@gmail.com
17 Mạc Thị Anh Chi Giảng viên Thạc sĩ machi2803@yahoo.com
18 Đinh Văn Tưởng Giảng viên Thạc sĩ tuongdesigner@gmail.com
19 Trương Mạnh Trung Giảng viên Thạc sĩ trungmtcn@gmail.com
20 Vũ Ngọc Hà Giảng viên Thạc sĩ ha_vumtcn@gmail.com
21 Lê Anh Vũ Giảng viên Thạc sĩ leanhvu2@gmail.com
22 Trần Quỳnh Anh Chuyên viên Thạc sĩ tranquynhanh120382@gmail.com
23 Hoàng Văn Tùng Giảng viên Thạc sĩ hoangtung583@gmail.com
24 Hồ Tuấn Anh Giảng viên Thạc sĩ hotavn@gmail.com
25 Ngô Thị Thu Hương Giảng viên Thạc sĩ huongfum@gmail.com

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.