>

Khoa Trang trí Nội ngoại thất
Chủ nhật, 17/04/2016

 Điện thoại : (024) 35 140 483

 

STT  

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

ThS Nguyễn Mạnh Việt Cường

cuongmtcn@gmail.com

Trưởng khoa

2

Lưu Việt Thắng luu.viet.thang@hexa.vn

P.Trưởng khoa

3

Trần Duy Minh tranduyminh1964@gmail.com P.Trưởng khoa

4

Trần Quỳnh Anh tranquynhanh120382@gmail.com Thư ký khoa
5 Vũ Thị Thu Hoài  vuthuhoai1972@gmail.com Giảng viên
6 Nguyễn Thùy Linh nguyenthuylinh147@gmail.com Giảng viên
7 Vũ Doanh Quân vudoanhquanh2011@gmail.com Giảng viên
8 Hoàng Thái Ly innendeco@gmail.com Giảng viên
9 Vũ Ngọc Hà ha_vumtcn@gmail.com Giảng viên
10 Trương Mạnh Trung trungmtcn@gmail.com Giảng viên
11 Nguyễn Hoàng Hưng hoanghungmtcn@gmail.com Giảng viên
12 Phạm Thị Quang Tuyến tuyendesigne1982@gmail.com Giảng viên
13 Đinh Văn Tưởng tuongdesigner@gmail.com Giảng viên
14 Mạc Thị Anh Chi machi2803@yahoo.com Giảng viên
15 Hồ Tuấn Anh hotavn@gmail.com Giảng viên
16 Ngô Thị Thu Hương huongfum@gmail.com Giảng viên
17 Phạm Sinh phammtcn@gmail.com Giảng viên
18 Phạm Hoàng Vân hv.mtcn@gmail.com Giảng viên
19 Nguyễn Thăng Long thanglongdg@gmail.com Giảng viên

20

 Lê Văn Huyền  hoangnb738@gmail.com  Giảng viên

21

 Vũ Hữu Nhung  vuhuunhung.dk@gmail.com  Giảng viên
22 Lê Anh Vũ leanhvu2@gmail.com Giảng viên
23 Ngô Bá Hoàng   Giảng viên
24 Trần Mạnh Linh linhmtcn@gmail.com Giảng viên
25 Hoàng Văn Tùng hoangtung583@gmail.com Giảng viên
 26 Nguyễn Sao Mai  saomaiid@gmail.com Giảng viên
       

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.