>

Khoa Thiết kế Thời trang
Chủ nhật, 17/04/2016

Điện thoại: (024) 35 121 521

 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

EMAIL

1

Vũ Chí Công

Trưởng Khoa

Thạc sĩ

chicongvu63@gmail.com

2

Nguyễn Diệu Huyền

Phó Khoa

Thạc sĩ

huyen020377@yahoo.com.vn

3

Bùi Quang Khánh

Giảng viên

Thạc sĩ

quangkhanhbui@gmail.com

4

Nguyễn Kim Hương

Giảng viên cao cấp

Tiến sĩ

huongnk369@gmail.com

5

Cao Thị Bích Hằng

Giảng viên

Thạc sĩ

cbichhang@gmail.com

6

Lê Thị Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

phamle.leha@gmail.com

7

Trần Thị Thu Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

thuhientran78@yahoo.com

8

Bùi Mai Trinh

Giảng viên

Thạc sĩ

maitrinhmtcn@gmail.com

9

Hoàng Diễn Thanh

Giảng viên

Thạc sĩ

thanhdh56@gmail.com

10

Vũ Tố Nhung

Giảng viên

Thạc sĩ

 akaiame89@gmail.com

11

Nguyễn Thị Mỹ Anh

Chuyên viên

Đại học

 nguyenmyanh1987@gmail.com

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.