>

Khoa Thiết kế Thời trang
Chủ nhật, 17/04/2016

Điện thoại: (024) 35 121 521

 

STT     

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Vũ Chí Công

chicongvu63@gmail.com

Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Diệu Huyền

huyen020377@yahoo.com.vn

P.Trưởng khoa

3

Nguyễn Mỹ Anh

                      nguyenmyanh1987@gmail.com          Thư ký khoa

4

Nguyễn Thị Kim Hương

huongnk369@gmail.com

Giảng viên

5

Hoàng Diễn Thanh

thanhdh56@gmail.com

Giảng viên

6

Trần Thị Thu Hiền

thuhientran78@yahoo.com

Giảng viên

7

Bùi Quang Khánh

quangkhanhbui@gmail.com

Giảng viên

8

Lê Hà

phamle.leha@gmail.com

Giảng viên

9

Cao Thị Bích Hằng

cbichhang@gmail.com

Giảng viên

10

Đặng Thu Hương

danghuongexclusive@gmail.com

Giảng viên

11

Bùi Mai Trinh

maitrinhmtcn@gmail.com

Giảng viên

 12

 Vũ Tố Nhung  akaiame89@gmail.com  Giảng viên

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.