>

Khoa Thiết kế Thời trang
Chủ nhật, 17/04/2016

Điện thoại: 35.121.521

 

STT     

Họ và Tên

Email

Chức vụ

1

Vũ Chí Công

chicongvu63@gmail.com

Trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Diệu Huyền

huyen020377@yahoo.com.vn

P.Trưởng khoa

3

Trần Thị Hồng Hạnh

hanhvancao2013@gmail.com

Giảng viên

4

Hoàng Diễn Thanh

thanhdh56@gmail.com

Giảng viên

5

Trần Thị Thu Hiền

thuhientran78@yahoo.com

Giảng viên

6

Bùi Quang Khánh

quangkhanhbui@gmail.com

Giảng viên

7

Lê Hà

phamle.leha@gmail.com

Giảng viên

8

Cao Thị Bích Hằng

dcaohang@yahoo.com

Giảng viên

9

Trần Hồng Anh

honganh251174@gmail.com

Giảng viên

10

Nguyễn Thị Kim Hương

huongnk369@gmail.com

Giảng viên

11

Bùi Mai Trinh

maitrinhmtcn@gmail.com

Giảng viên

12

Vũ Tố Nhung

akaiame89@gmail.com

Thỉnh giảng

13

Nguyễn Hương Giang

 

Thỉnh giảng

14

Uông Thanh Yến

 

Thỉnh giảng

15

Nguyễn Thị Lan Anh

 

Thỉnh giảng

16

Quách Thanh Hiệp

 

Thỉnh giảng

 

Vương Bích Hiền

vuong0707@gmail.com

Thỉnh giảng

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh năm 2017
  • Thông tin tuyển sinh Thạc sỹ 2017