>

Khoa Trang trí Nội ngoại thất
Chủ nhật, 17/04/2016

 Điện thoại : (024) 35 140 483

 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

EMAIL

1

Lưu Việt Thắng

Phó Khoa - PT Khoa 

Thạc sĩ

luu.viet.thang@hexa.vn

2

Trần Duy Minh

Phó Khoa

Thạc sĩ

tranduyminh1964@gmail.com

3

Phạm Xuân Sinh

Giảng viên

Đại học

phammtcn@gmail.com

4

Ngô Bá Hoàng

Giảng viên

Thạc sĩ

 

5

Trần Mạnh Linh

Giảng viên-Chủ tịch CĐ

Thạc sĩ

linhmtcn@gmail.com

6

Lê Văn Huyền

Giảng viên

Tiến sĩ

 hoangnb738@gmail.com

7

Vũ Thị Thu Hoài

Giảng viên chính

Thạc sĩ

vuthuhoai1972@gmail.com 

8

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Giảng viên chính

Thạc sĩ

nguyenthuylinh147@gmail.com

9

Phạm Hoàng Vân

Giảng viên chính

Tiến sĩ

hv.mtcn@gmail.com

10

Hoàng Thái Ly

Giảng viên chính

Thạc sĩ

innendeco@gmail.com

11

Vũ Doanh Quân

Giảng viên chính

Thạc sĩ

vudoanhquanh2011@gmail.com

12

Phạm Thị Quang Tuyến

Giảng viên

Thạc sĩ

tuyendesigne1982@gmail.com

13

Vũ Hữu Nhung

Giảng viên

Thạc sĩ

vuhuunhung.dk@gmail.com

14

Nguyễn Thăng Long

Giảng viên

Thạc sĩ

thanglongdg@gmail.com

15

Nguyễn Hoàng Hưng

Giảng viên

Thạc sĩ

hoanghungmtcn@gmail.com

16

Mạc Thị Anh Chi

Giảng viên

Thạc sĩ

machi2803@yahoo.com

17

Đinh Văn Tưởng

Giảng viên

Thạc sĩ

tuongdesigner@gmail.com

18

Trương Mạnh Trung

Giảng viên

Thạc sĩ

trungmtcn@gmail.com

19

Vũ Ngọc Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

ha_vumtcn@gmail.com

20

Lê Anh Vũ

Giảng viên

Thạc sĩ

leanhvu2@gmail.com

21

Trần Quỳnh Anh

Chuyên viên

Thạc sĩ

tranquynhanh120382@gmail.com

22

Hoàng Văn Tùng

Giảng viên

Thạc sĩ

hoangtung583@gmail.com

23

Hồ Tuấn Anh

Giảng viên

Thạc sĩ

hotavn@gmail.com

24

Ngô Thị Thu Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

huongfum@gmail.com

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.