>

Kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 2 ( cấp trường) chuyên ngành Hoành tráng và chuyên ngành Điêu khắc
Thứ 7, 30/04/2022

 

    Thực hiện theo đúng kế hoạch đào tạo của Nhà trường, trong ngày 29 tháng 4 năm 2022, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập Hội đồng chuyên môn kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) chuyên ngành Hoành tráng và chuyên ngành Điêu khắc.

    Đợt kiểm tra đồ án tốt nghiệp lần 2 nhằm kiếm tra tiến độ, hướng phát triển đề tài đồ án của sinh viên. Sinh viên thuyết trình trước hội đồng chuyên môn các vấn đề cơ bản như: Nghiên cứu về thực trạng phối cảnh, mặt cắt công trình thực hiện của đề tài, ý tưởng sáng tác, các phương án phác thảo những chỉnh sửa phát triển từ phương án được duyệt lần duyệt 1 của cấp khoa. Hội đồng duyệt đồ án đã làm việc hết sức nghiêm túc, công tâm đưa ra những nhận xét, góp ý mang tính chất xây dựng giúp sinh viên hoàn thiện đồ án tốt nghiệp tốt nhất.

 

 Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) chuyên ngành Hoành tráng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) chuyên ngành Điêu khắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai