>

Kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 2 ( cấp trường) chuyên ngành Thiết kế Đồ họa
Thứ 5, 28/04/2022

 

Theo kế hoạch đào tạo, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập Hội đồng chuyên môn kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Đồ họa từ ngày 26 tháng 4 năm 2022 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022. Đây là một trong những lần kiểm tra quan trọng để đánh giá tiến độ, hướng phát triển đề tài đồ án tốt nghiệp của sinh viên.

Trong buổi kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 2 (cấp trường), sinh viên thuyết trình trước hội đồng chuyên môn các vấn đề cơ bản như: Ý tưởng của đề tài, biểu tượng, key visual, các hạng mục thiết kế  như hệ thống ấn phẩm quảng cáo: Poster, banner, billboard, backdrop, vé mời, tờ rơi, tờ gấp…Hệ thống quà tặng, hình ảnh xuyên suốt, chữ , kết cấu chất liệu, màu sắc chủ đạo của bộ sản phẩm và những chỉnh sửa phát triển từ phương án được duyệt lần duyệt 1 của cấp khoa.  Sau khi lắng nghe bản thuyết trình và xem xét phần đồ án, hội đồng chuyên môn sẽ đưa ra những đánh giá, góp ý cho phần bài của sinh viên. Căn cứ vào những nhận xét đó, sinh viên có thể tiếp tục hoàn thiện phần đồ án của mình để đạt kết quả cao trong bài thi tốt nghiệp.

 

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Đồ họa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai