>

Kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 2 ( cấp trường) chuyên ngành Thiết kế Nội thất
Thứ 4, 27/04/2022

 

Từ ngày 25 tháng 4 năm 2022 đến  ngày 28 tháng 4 năm 2022, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập Hội đồng chuyên môn kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Nội thất để đánh giá quá trình làm việc, chất lượng đồ án thiết kế chuyên ngành của sinh viên sau lần kiểm tra lần 1.

  Trong buổi kiểm tra, các sinh viên trình bày trước hội đồng chuyên môn các nội dung cơ bản như: Ý tưởng sáng tác của đồ án, hồ sơ bản vẽ hiện trạng, hồ sơ bản vẽ thiết kế gồm các bản vẽ kỹ thuật,  bản vẽ phối cảnh và giải trình về công năng và tính ứng dụng của sản phẩm và những chỉnh sửa phát triển từ phương án được duyệt lần 1 (cấp khoa). Sau khi lắng nghe bản thuyết trình và xem xét phần đồ án, hội đồng chuyên môn sẽ đưa ra những đánh giá, góp ý về những ưu và nhược điểm của đồ án cho sinh viên. Căn cứ vào những nhận xét đó, sinh viên có thể tiếp tục hoàn thiện phần đồ án của mình để đạt kết quả cao cho bài thi tốt nghiệp.

 

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Nội thất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai