>

Kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Sơn mài, ngành Gốm, ngành Thiết kế Trang sức
Thứ 6, 22/04/2022

 

     Theo kế hoạch đào tạo, sáng ngày 06 tháng 4 năm 2022, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Sơn mài, ngành Gốm. Buổi chiều kiểm tra ngành Thiết kế Trang sức. Trong buổi kiểm tra, sinh viên trình bày những phương án, những sửa chữa bổ xung so với lần duyệt trước( cấp khoa). Hội đồng chuyên môn đưa ra những lời đánh giá, nhận xét chất lượng đồ án của sinh viên sau kiểm tra lần 1 để sinh viên thêm cơ sở hoàn thiện và phát triển đồ án trước khi bước vào bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Sơn mài

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Gốm

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Trang sức

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai