>

Kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Điêu khắc
Thứ 2, 18/05/2020

 

 

 

Theo kế hoạch đào tạo, ngày 18 tháng 5 năm 2020, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập Hội đồng chuyên môn kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Điêu khắc.

Để thực hiện kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường), sinh viên ngành Điêu khắc cần chuẩn bị phần thuyết trình đồ án và mô hình đồ án. Trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường), sinh viên thuyết trình súc tích trước hội đồng chuyên môn các vấn đề cơ bản như: Lý do chọn đề tài thực hiện đồ án, nghiên cứu về không gian dự kiến đặt công trình, chất liệu sử dụng, đánh giá về tính khả thi của công trình, phác thảo đồ án với bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ phối cảnh… Sau khi lắng nghe bản thuyết trình và xem xét các phương án đồ án, hội đồng chuyên môn sẽ đưa ra những đánh giá, góp ý cho các phương án đồ án của sinh viên. Căn cứ vào những nhận xét đó, sinh viên có thể  lựa chọn phương án khả thi để tiếp tục hoàn thiện trở thành bài thi tốt nghiệp chính thức.  

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Điêu khắc:  

 

 

 
 
Mô hình đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Điêu khắc
 
 
 
Mô hình đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Điêu khắc
 
 
 
Mô hình đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Điêu khắc
 
 
 
 
Mô hình đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Điêu khắc
 
 
Sinh viên ngành Điêu khắc lắng nghe những góp ý của Hội đồng chuyên môn
 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai