>

Kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Hội họa hoành tráng
Thứ 2, 18/05/2020

 

 

 

Theo kế hoạch đào tạo, ngày 18 tháng 5 năm 2020, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập Hội đồng chuyên môn kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Hội họa Hoành tráng.

Trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường), sinh viên thuyết trình súc tích trước hội đồng chuyên môn các vấn đề cơ bản như: Lý do chọn đề tài thực hiện đồ án, nghiên cứu về không gian môi trường dự kiến đặt công trình, đối tượng hướng đến (người thụ hưởng công trình), chất liệu sử dụng thể hiện đồ án, các phác thảo đồ án với bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ phối cảnh… Sau khi lắng nghe bản thuyết trình và xem xét các phương án đồ án, hội đồng chuyên môn sẽ đưa ra những đánh giá, góp ý cho các phương án đồ án của sinh viên về nội dung, bố cục, chất liệu... Căn cứ vào những nhận xét đó, sinh viên có thể  lựa chọn phương án khả thi để tiếp tục hoàn thiện trở thành bài thi tốt nghiệp chính thức.  

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Hội họa Hoành tráng: 

 

 

 Sinh viên ngành Hội họa Hoành tráng thuyết trình nội dung đồ án tốt nghiệp trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

 Sinh viên ngành Hội họa Hoành tráng thuyết trình nội dung đồ án tốt nghiệp trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

 Sinh viên ngành Hội họa Hoành tráng thuyết trình nội dung đồ án tốt nghiệp trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

 Sinh viên ngành Hội họa Hoành tráng lắng nghe kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên môn

 

 

 Sinh viên ngành Hội họa Hoành tráng lắng nghe kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên môn

 

 

 Sinh viên ngành Hội họa Hoành tráng lắng nghe kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên môn

 

 

Thầy và trò ngành Hội họa Hoành tráng chụp ảnh kỷ niệm sau khi kết thúc buổi kiểm tra tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai