>

Kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường) ngành Thiết kế Công nghiệp
Thứ 6, 22/05/2020

 

 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo đã đề ra, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Công nghiệp ngày 22 tháng 5 năm 2020. Đây là một trong những lần kiểm tra quan trọng để đánh giá tiến độ thực hiện bài tốt nghiệp của sinh viên cũng như đảm bảo về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường), sinh viên ngành Thiết kế Công nghiệp cần thuyết trình súc tích trước hội đồng chuyên môn các vấn đề cơ bản như: Lý do chọn đề tài thực hiện đồ án, nguồn cảm hứng thiết kế sản phẩm, hạng mục thiết kế, bản vẽ chi tiết, các thông số kỹ thuật của sản phẩm... Sau khi lắng nghe bản thuyết trình và xem xét phần đồ án, hội đồng chuyên môn sẽ đưa ra những đánh giá, góp ý cho phần bài của sinh viên. Căn cứ vào những nhận xét đó, sinh viên có thể tiếp tục hoàn thiện phần đồ án của mình để đạt kết quả cao hơn trong lần thi tốt nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Công nghiệp: 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai