>

Kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Đồ họa
Thứ 4, 20/05/2020

 

 

 

Theo kế hoạch đào tạo, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Đồ họa từ ngày 19 tháng 5 năm 2020 đến ngày 21 tháng 5 năm 2020. Đây là một trong những lần kiểm tra quan trọng để đánh giá tiến độ thực hiện bài tốt nghiệp của sinh viên.

Với buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường), sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa cần chuẩn bị phần thuyết trình đồ án và in ấn bộ bài theo đề tài đã chọn. Trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường), sinh viên thuyết trình súc tích trước hội đồng chuyên môn các vấn đề cơ bản như: Lý do chọn đề tài thực hiện đồ án, các hạng mục thiết kế, chủ đề, màu sắc chủ đạo của bộ sản phẩm… Sau khi lắng nghe bản thuyết trình và xem xét phần đồ án, hội đồng chuyên môn sẽ đưa ra những đánh giá, góp ý cho phần bài của sinh viên. Căn cứ vào những nhận xét đó, sinh viên có thể tiếp tục hoàn thiện phần đồ án của mình để đạt kết quả cao hơn trong lần thi tốt nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Đồ họa: 

 

 

 

 

Đồ án của sinh viên trưng bày trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

 

 

Đồ án của sinh viên trưng bày trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

 

 

Sinh viên thuyết trình về đồ án trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

Sinh viên thuyết trình về đồ án trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

Sinh viên thuyết trình về đồ án trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

Sinh viên thuyết trình về đồ án trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

Sinh viên thuyết trình về đồ án trong buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai