>

Kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế nội thất
Thứ 7, 16/05/2020

 

 

Theo kế hoạch đào tạo, từ ngày 14 tháng 5 năm 2020 đến ngày 16 tháng 5 năm 2020, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành lập Hội đồng chuyên môn kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Nội thất.

Với buổi Duyệt tốt nghiệp lần 2 ở cấp Trường này, sinh viên tiếp tục triển khai và phát triển một phương án thiết kế đã được hội đồng cấp Khoa duyệt lần 1. Trước hội đồng chuyên môn, sinh viên thuyết trình và trình bày cụ thể, súc tích các vấn đề cơ bản của phương án chọn như: Lý do chọn thực hiện đồ án, đối tượng thiết kế, ý tưởng xuyên suốt đồ án, không gian chọn của đồ án, phác thảo các bản vẽ phối cảnh và bản vẽ thiết kế chi tiết, những chỉnh sửa phát triển từ phương án được duyệt lần duyệt 1 của cấp Khoa… Sau khi lắng nghe thuyết trình của sinh viên về đồ án, hội đồng chuyên môn cấp Trường sẽ đưa ra những phân tích, đánh giá, nhận xét và góp ý về những ưu và nhược điểm của phương án lần này… Căn cứ vào những nhận xét của hội đồng chuyên môn, sinh viên và giảng viên hướng dẫn tiếp thu ý kiến của hội đồng chuyên môn để tiếp tục hoàn thiện đồ án, trở thành đồ án tốt nghiệp chính thức.

          Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra bài tốt nghiệp lần 2 (cấp trường) ngành Thiết kế Nội thất:      

 

 

Sinh viên ngành Thiết kế Nội thất thuyết trình đồ án trong buổi kiểm tra tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

Sinh viên ngành Thiết kế Nội thất thuyết trình đồ án trong buổi kiểm tra tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

 

 

 

Các sinh viên ngành Thiết kế Nội thất lắng nghe ý kiến nhận xét của hội đồng chuyên môn trong buổi kiểm tra tốt nghiệp lần 2 (cấp trường)

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai