>

Kiểm tra bài tốt nghiệp Ngành Điêu khắc -lần I năm 2018.
Thứ 7, 31/03/2018

              Chiều ngày 31 tháng 3 năm 2018, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thực hiện kiểm tra bài thi tốt nghiệp ngành Điêu khắc. Trong buổi kiểm tra lần này, các sinh viên Điêu khắc báo cáo tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp trước các thầy cô chuyên ngành, lắng nghe ý kiến đóng góp của thầy cô để hoàn thiện bài tốt hơn trước khi bước vào lần bảo vệ tốt nghiệp cuối cùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.