>

Kiểm tra tiến độ luận văn và đồ án tốt nghiệp lớp thạc sỹ khóa 17
Thứ 2, 21/05/2018

Theo kế hoạch đào tạo và Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp,  từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 5 năm 2018, hội đồng  kiểm tra tiến độ luận văn và đồ án tốt nghiệp của lớp thạc sỹ khóa 17 được thành lập. Hội đồng chuyên môn gồm hai chuyên ngành: Mỹ thuật Ứng dụng và Lý luận & Lịch sử mỹ thuật ứng dụng.

 Tại buổi kiểm tra, các học viên thuộc hai chuyên ngành đã báo cáo tiến độ thực hiện bài tốt nghiệp bao gồm: luận văn và đồ án thiết kế (đối với học viên chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng) trước hội đồng chuyên môn. Sau khi lắng nghe những ý kiến nhận xét của các thầy cô, các học viên đã có thêm cơ sở để phát triển tiếp bài tốt nghiệp cũng như khắc phục những thiếu sót còn tồn tại chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra tiến độ luận văn và đồ án tốt nghiệp lớp thạc sỹ K17:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.