>

Kiểm tra tiến độ luận văn và đồ án tốt nghiệp lớp thạc sỹ khóa 17
Thứ 2, 21/05/2018

Theo kế hoạch đào tạo và Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp,  từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 5 năm 2018, hội đồng  kiểm tra tiến độ luận văn và đồ án tốt nghiệp của lớp thạc sỹ khóa 17 được thành lập. Hội đồng chuyên môn được thành lập tương ứng với hai chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật Ứng dụng và Lý luận & Lịch sử mỹ thuật ứng dụng.

 Tại buổi kiểm tra, các học viên thuộc hai chuyên ngành đã báo cáo tiến độ thực hiện bài tốt nghiệp bao gồm: luận văn và đồ án thiết kế (đối với học viên chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng) trước hội đồng chuyên môn. Sau khi lắng nghe những ý kiến nhận xét của các thầy cô, các học viên đã có thêm cơ sở để phát triển tiếp bài tốt nghiệp cũng như khắc phục những thiếu sót còn tồn tại chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình. 

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra tiến độ luận văn và đồ án tốt nghiệp lớp thạc sỹ K17:

  

 

 

 Hội đồng chuyên môn làm việc

 

 

Học viên báo cáo tiến độ luận văn trước hội đồng

 

 

 Học viên lắng nghe những ý kiến nhận xét và góp ý của các thành viên trong hội đồng

 

 

Học viên báo cáo tiến độ luận văn trước hội đồng 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai