>

Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Khóa K14 & K15.
Thứ 3, 19/12/2017

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Khóa K14 & K15.

Thời gian: Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017

Địa điểm: Tại phòng họp C & D giảng đường A Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.