>

Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Khóa K14 & K15.
Thứ 3, 19/12/2017

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Khóa K14 & K15.

Thời gian: Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017

Địa điểm: Tại phòng họp C & D giảng đường A Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai