>

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Trường ĐH MTCN & Công ty CP BĐPN Rạng Đông
Thứ 3, 04/10/2016

Toàn cảnh buổi ký kết thỏa thuận hợp tác

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp & Công ty CP BĐPN Rạng Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai