>

Lịch công tác tháng 10 năm 2017
Thứ 2, 02/10/2017

 BGH /MTCN – 10/2017                             LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Tuần thứ 41

Thứ Hai: 02/10

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH. 

                        

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

10h00: Lễ phát động thi Sáng tác biểu tượng di

tích lịch sử Cách mạng Yên Trường, huyện Thọ

Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Giảng viên, sinh viên ĐH

Mỹ thuật Công nghiệp

Khoa Trang trí Nội Ngoại thất

Đ/c Phó Hiệu trưởng

 Khúc Văn Thông

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC

năm 2017.

Theo Quyết định

Phòng TCHC, Công đoàn Trường

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

 

Phòng họp A

15h00: Họp kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC

năm 2017.

Ban Nội dung

 (Lịch thay giấy mời)

Ban Nội dung

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

  Thứ  Ba:  03/10

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng ủy.

9h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng.

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

14h00: Khai giảng lớp Thạc sỹ K18

Theo Giấy mời

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng C104 Nhà C

Thứ Tư: 04/10

Sáng

8h30: Hội nghị Công tác Đảng năm 2017

Bí thư, Phó Bí thư, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng,  phụ trách công tác Tuyên giáo

Văn phòng

Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Hội trường

ĐH Bách khoa

Chiều

14h00: Họp triển khai đăng ký đề tài NCKH cấp

Bộ năm 2018.

 

BGH, Tp Kế hoạch Tài vụ và Trưởng, Phó Phòng QLKH

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Thứ Năm: 05/10

Sáng

9h00:  Họp Giao ban toàn thể.

Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV.

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

10h30: Họp về Liên kết đào Hệ VLVH tại

Đại học Cần Thơ.

BGH, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa KHCB, MTCS, TTNNT, TK Đồ họa, TK Thời trang.

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Làm việc với Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về Liên kết đào tạo Sau đại học

BGH, Phòng: QLĐTSĐH

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

16h00: Họp BCH Công đoàn.

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường.

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

Thứ Sáu: 06/10

Sáng

9h00: Họp kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC

năm 2017.

Ban Nội dung

 (Lịch thay giấy mời)

Ban Nội dung

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp triển khai Triển lãm Quốc tế                   “Design for future 2017”.

BGH, TP Kế hoạch Tài vụ, Trưởng, Phó Phòng QLKH  và các đơn vị, cá nhân

tham gia (theo Giấy mời)

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng  Công đoàn.

BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

 Trần Bá Tăng

Phòng họp B

 

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng.

 

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Phòng họp B

Tuần thứ 42

Thứ  Hai:  09/10

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH.                        

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp triển khai Nội dung tổ chức Hội nghị

CBCCVC Cơ sở năm 2017.

BGH, Công đoàn, Trưởng các đơn vị và tổ trưởng   Công đoàn các đơn vị.

    (Lịch thay giấy mời)

Phòng TCHC, Công đoàn Trường

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

   Thứ Ba: 10/10

Sáng

Từ ngày 10/10 đến ngày 19/10/2017 Các đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC.

Chiều

14h00: Họp đánh giá việc thực hiện Quy định thời

gian, chế độ làm việc năm học 2016 - 2017.

BGH, Các đơn vị

liên quan (theo Giấy mời) 

Phòng: TCHC, Thanh tra Khảo thí, KHTV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Tư: 11/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 12/10

Sáng

Ngày 12/10 và 13/10, Duyệt tiến độ tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K1 (Đồng Nai).

 

          Theo Quyết định

 

Phòng QLĐTSĐH

 

Chủ tich Hội đồng

 

Trường Cao đẳng MTTT

Đồng Nai

Chiều

   Thứ Sáu: 13/10

Sáng

Chiều

Thứ Bẩy: 14/10

Cả ngày

Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị, Phó Hiệu trưởng Khúc Văn Thông, Đặng Mai Anh tham dự Hội thảo khoa học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Tuần thứ 43

Thứ  Hai:  16/10

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH.                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 11/2017 cho Thư ký BGH

10h30: Khai mạc Triển lãm Quốc tế

               “Design for future 2017”.

Mời toàn thể CBVC,GV và SV trong toàn Trường tham dự

 

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Sảnh Nhà A

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất.

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

15h30: Họp Tiểu ban CSVC và Tuyên truyền   khánh tiết Hội nghị CCVC năm 2017.

Theo Quyết định

Tiểu ban TTKT

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Ba: 17/10

Sáng

Từ ngày 17/10 đến ngày 22/10/2017, Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị, Phó Hiệu trưởng Đặng Mai Anh và Q.Trưởng khoa Thiết kế Đồ họa Đặng Minh Vũ - Công tác tại Nhật Bản về Ký kết Hợp tác đào tạo. (Theo Thư mời và kinh phí của phía Nhật Bản).

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 18/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ Năm: 19/10

Sáng

9h00: Tổ chức gặp mặt toàn thể Nữ CB, Giảng

viên và nhân viên Nhà trường Chào mừng Ngày

Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Toàn thể Nữ CB,GV,CNV

BCH Công đoàn, Ban Nữ công

Chủ tịch Công đoàn

Sảnh Nhà A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 20/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 44

Thứ  Hai:  23/10

Sáng

8h30: Lớp học Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

14h30: Lớp học Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng

Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT. Phụ trách công tác Văn phòng

Văn phòng

Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Hội trường

 tầng 3 nhà C

Trần Phú - Hà Đông

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 10/2017 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 11/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

14h00: Họp kiểm tra tiến độ đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Trường và đề tài NCKH của sinh viên 2017.

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

15h00: Duyệt Đề Cương Đề tài NCKH cấp Bộ

năm 2019.

   Thứ Ba: 24/10

Sáng

9h00: Tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh     viên Hệ ĐHCQ và ĐHLT năm 2016.

BGH, Phòng Đào tạo

 

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC

năm 2017.

Ban Nội dung

 (Lịch thay giấy mời)

Ban Nội dung

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

    Thứ Tư: 25/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 26/10

Sáng

9h00: Họp về việc tổ chức học lại và thi lại sinh viên ĐH 13.

BGH, Phòng: Đào tạo. Thanh tra Đào tạo và Trưởng các Khoa

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

10h30: Họp Hội đồng xét thôi học học viên Thạc sỹ.

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC

năm 2017

Ban Nội dung

 (Lịch thay giấy mời)

Ban Nội dung

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

  Thứ Sáu: 27/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

16h00, BTC Hội nghị CBCCVC năm 2017 kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị CBCCVC năm 2017

Hội trường

  Thứ Bẩy: 28/10

Cả ngày

8h00: Hội nghị Cán bộ công chức viên chức

năm 2017

Toàn thể CBCCVC trong biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68.

Phòng TCHC và CĐ Trường

Đ/c Hiệu trưởng

và Chủ tịch

Công đoàn Trường

Hội trường

Tuần thứ 45

Thứ Hai: 30/10

Sáng

Ngày 30, 31/10 và ngày 01/11/2017. Duyệt tiến độ tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K16 và Duyệt lại tiến độ tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K15 (lần 2).

 

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp C và D nhà A

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH

trước ngày 25/10

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ  Ba:  31/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

16h00: Tổng kết công tác tổ chức Hội nghị CCVC

năm 2017

Theo Giấy mời

Ban Tổ chức

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

 

 

   Ghi chú:  - Từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2017. Triển lãm Quốc tế

                     “Design for fiture 2017” giữa Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

                      và Trường Đại học King Mongkut (Thái Lan).

                     - Các đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC từ ngày 10/10 đến ngày 19/10/2017.

                     và nộp kết quả về Ban tổ chức (đ/c Vũ Trường Sa – Phòng TCHC vào ngày 20/10/2017).

                     để tổng hợp báo cáo Hội nghị CBCCVC cấp Trường.

                    - Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên K17.

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.