>

Lịch công tác tháng 10 năm 2022
Thứ 6, 30/09/2022

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

 

Chủ nhật:02/10

Lễ trao Bằng cho sinh viên Tốt nghiệp năm 2022 hệ Đại học Chính quy DH17

 

Tuần thứ 39

Thứ Hai: 03/10

Từ 3/10 đến 7/10/2022

Tuần “ Sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa

năm học 2022-2023

Hội trường lớn

 

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

 

10h30

Hội đồng duyệt tên đề tài, đồ án Tốt nghiệp lớp Thạc sĩ K22 (lần 2)

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Khoa Sau Đại học

Phòng họp B

 

15h00

Họp về việc tổ chức Lễ phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

-Thành phần: Thành Đoàn HN, Sở Văn hoá TT Hà Nội, Trường ĐH MTCN

- Chuẩn bị: Đoàn TN

Phòng họp B

 

Thứ Ba: 04/10

8h00

Họp Thường vụ Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: Thường vụ Đảng ủy

- Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

 

8h30

Họp Ban chấp hành Đảng bộ

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: BCH Đảng bộ

- Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

 

10h00

Họp Đảng ủy mở rộng

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

- Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

 

Thứ Tư: 05/10

8h30

Họp Giao ban toàn thể tháng 10/2022

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Chủ tịch HĐT; BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể trong Trường.

-  Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 6/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 07/10

8h00

Lễ ra quân “ Tuần lễ Xanh MTCN”

Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN - Hội SV, P. CT&CTSV, Tổ cảnh quan và toàn thể SV năm nhất các hệ Đại học tham gia chỉnh trang cảnh quan vệ sinh môi trường trong khu vực toàn trường

 

 

9h00

Họp BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

- Chủ trì: Đồng chí Bí thư Đoàn trường Trần Tiến Thành

- Thành phần: BCH Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

- Chuẩn bị: Văn phòng Đoàn

Phòng họp B

 

9h00

Họp BCH Công đoàn

- Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trần Mạnh Linh

- Thành phần: BCH Công đoàn

- Chuẩn bị: Văn phòng Công đoàn

VP Công đoàn

 

 

 

 

 

Tuần thứ 40

Thứ Hai: 10/10

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

 

14h00

Họp xét danh sách trúng tuyển hệ ĐHVLVH(đợt 2)

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Hội đồng tuyển sinh năm 2022

- Chuẩn bị: Phòng Đào tạo

 

Phòng họp B

 

15h00

Họp BTC lễ khai giảng năm học 2022-2023

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị: PĐT, PKHTV, CT&CTSV, THTT,TCHC, QTTB, Đoàn TN và Khoa Sau Đại học

- Chuẩn bị: Phòng Đào tạo

Phòng họp B

 

14h00

Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng Công đoàn

- Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trần Mạnh Linh

- Thành phần: BCH Công đoàn và  các Tổ trưởng Công đoàn

- Chuẩn bị: Văn phòng Công đoàn

Phòng họp C

 

 16h00

Họp Hội đồng xét chọn thủ khoa xuất sắc Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Bá Tăng

Thành phần: BGH, Đảng uỷ, P. Đào tạo, P. CT&CTSV, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV

 Chuẩn bị: Đoàn Thanh niên

Phòng họp B 

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 11/10

 

 9h00 

 

Họp Ban tổ chức và các tiểu ban Hội nghị CBVC, NLĐ năm học 2022-2023

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường và Chủ tịch Công đoàn Trần Mạnh Linh

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Phòng TCHC và Công đoàn trường

Phòng họp B 

 

14h00

Họp về việc rà soát chỉnh sửa, bổ sung đề cương chi tiết các học phần thuộc ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà trường. 

Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

Thành phần: BGH, Trường khoa/phụ trách các khoa trong toàn trường, phụ trách Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạchTài vụ.

Phòng họp B

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 12/10

8h30

Hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về công tác TCCB

Thành phần: BTĐU, Phó BTĐU, ỦY viên BTV, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Hội trường tầng 2, nhà D201, Trường Đại học Ngoại thương.

 

 

 

15h00

 

Tham dự các hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031

 Thành phần: BTĐU, Phó BTĐU, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng

 Hội trường A

Bộ GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 13/10

 

 15h00

 

Làm việc với các công ty Nhật Bản

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo thông báo

- Chuẩn bị: Phòng QLKH và Tin học TT.

Phòng họp B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 14/10

9h00

Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài cấp cơ sở và đề tài NCKH Sinh viên 2023

- Chủ trì: Theo Quyết định

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Phòng Quản lý Khoa học

Phòng họp B

 

14h00

Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp hệ ĐTTĐ Thạc sĩ K21

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Khoa Sau Đại học

Phòng họp C

 

 

 

14h00 

Tham dự Hội thảo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của ngành giáo dục ( Trực tuyến)

- Chủ trì: Bộ GD&ĐT

- Thành phần: ĐU,BGH

- Chuẩn bị: Phòng Tin học truyền thông

Phòng họp D 

 

 

14h30

 

Hội nghị kiện toàn BCH Hội sinh viên trường ĐHMTCN khoá VI nhiệm kỳ 2020-2023 và Họp BCH Đoàn - Hội mở rộng

- Chủ trì: Bí thư đoàn trường

- Thành phần: BCH Đoàn - Hội, Ban cán sự các lớp

- Chuẩn bị: Đoàn Thanh niên

Phòng họp B

 

Thứ Bảy: 15/10

Lễ Tổng kết Công đoàn năm học 2021-2022 &

Tổng kết hoạt động CĐ nhiệm kỳ XX (2017-2022)

 tại Sông Hồng resort, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

 

Chủ nhật: 16/10

 

Tuần thứ 41

Thứ Hai: 17/10

8h30

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

 

 

 

 9h00

 

 Họp Ban Đề án Ngoại ngữ

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Đề án Ngoại ngữ

 Phòng họp B

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 18/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 19/10

 

08h30

 Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Hội trường

 

 

14h00

Hội đồng công nhận tốt nghiệp hệ ĐTTĐ Thạc sĩ K20&21

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

 - Chuẩn bị: Khoa Sau Đại học

Phòng họp B

 

 

 15h30

 

Họp công tác chuẩn bị Lễ trao bằng Tốt nghiệp hệ ĐTTĐ ThS K21 và khai giảng lớp Thạc sĩ K23.

- Chủ trì: Hiệu trưởng TS Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Khoa SĐH, PT các phòng: TCHC, THTT, KHTV.

- Chuẩn bị: Khoa Sau Đại học

 

 

Phòng họp B 

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 20/10

 

 

 8h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng, để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch ( bằng phiếu kín)

 - Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường, Trưởng Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường; trưởng các đoàn thể của Nhà trường; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên Cao cấp, Chuyên viên chính của Nhà trường

 

 Phòng họp B 

 

10h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng, để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch ( bằng phiếu kín)

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Nhà trường

Phòng họp B

 

 

14h00 

 Họp về công tác cơ sở vật chất phòng học

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: BGH, Phòng ĐT, QTTB, Tin học TT, KHTV, Trưởng các khoa

-  Chuẩn bị: Phòng QTTB

 

Phòng họp B

 

 

Thứ Sáu: 21/10

9h00

Hội đồng công nhận trúng tuyển hệ ĐTTĐ Thạc sĩ K23

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Khoa Sau Đại học

Phòng họp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần thứ 42

Thứ Hai: 24/10

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 25/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 26/10

  8h00

 

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối (mở rộng)

Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng.

Hội trường tầng 3, nhà 2C,

Cơ quan

Đảng ủy khối 

 

 

 

 Hiệu trưởng tiếp viên chức tháng 10/2022

 - Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Dành cho những Viên chức đăng ký gặp Hiệu trưởng trước ngày 24/10/2022 ( qua đồng chí Trần Hùng Nam - Phòng TCHC)

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B 

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 27/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 28/10

 

 

 

 

 

 

 

 

9h00

Họp tổng kết công tác tuyển sinh năm hệ ĐH và hệ Thạc sĩ năm 2022

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: HĐTS, Trưởng các ban: BTK, Ban CSVC, Ban chấm thi, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban thanh tra TS

- Chuẩn bị: UVTT-TBTK

Phòng họp B

 

Tuần thứ 43

Thứ Hai: 31/10

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞTS. Phạm Hùng Cường

             

  

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai