>

Lịch công tác tháng 11 năm 2017
Thứ 4, 01/11/2017

BGH /MTCN – 11/2017                    LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017

 

 
   

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Tuần thứ 45

Thứ Tư: 01/11

Sáng

8h00: Duyệt tiến độ (lần 2) Luận văn và Đồ án tốt nghiệp Thạc sỹ K15 (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp

C và D

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ  Năm:  02/11

Sáng

8h00: Duyệt tiến độ tốt nghiệp Thạc sỹ K16 (lần 2)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp

C và D

Từ ngày 02/11 đến ngày 08/11/2017. Đồng chí Đặng Mai Anh, Phó Hiệu trưởng đi công tác tại tỉnh Phú Yên về việc tập huấn công tác Kiểm định chất lượng Giáo dục

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 03/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 46

Thứ  Hai:  06/11

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                  

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học

BGH, Phòng: QLKH, Đào tạo và Khoa Mỹ thuật Truyền thống

Phòng QLKH

Chủ tịch Hiệp hội và Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Ba: 07/11

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng ủy.

9h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng.

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp BTC Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Theo Quyết định

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Tư: 08/11

Sáng

9h00:  Họp Giao ban toàn thể.

Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

15h00: Họp BCH Công đoàn.

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

  Thứ Năm: 09/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng  Công đoàn.

BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

 Trần Bá Tăng

Phòng họp B

 

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng.

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Phòng họp B

  Thứ Sáu: 10/11

Sáng

Từ ngày 10/11 đến ngày 12/11/2017.  Hội đồng duyệt tiến độ (lần 2) Luận văn, Đồ án tốt nghiệp Thạc sỹ K1 Đồng Nai

Theo Quyết định

 

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Tại trường Cao đẳng MTTT

Đồng Nai

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 47

Thứ  Hai:  13/11

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 14/11

Sáng

9h00: Họp báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trưởng các Tiểu ban

Ban tổ chức

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp với BGH về kế hoạch tự đánh giá

BGH, Phòng TT,KT và ĐBCLGD

Phòng TT,KT và ĐBCLGD

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Thứ Tư: 15/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

15h00: Tổ chức gặp mặt các Giảng viên hệ đào tạo Sau đại học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Theo Giấy mời

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

 Thứ Năm: 16/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 17/11

Sáng

9h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất.

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

16h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trưởng các Tiêu ban

Ban tổ chức

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Hội trường

Tuần thứ 48

Thứ  Hai:  20/11

Sáng

8h00: Mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 21/11

Sáng

7h00: Khám sức khỏe định kỳ cho CB. GV, CNV (đề nghị không ăn sáng)

 

 

 

Hội trường

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 12/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 22/11

Sáng

9h00: Họp công bố Quyết định Hội đồng tự đánh giá, danh sách nhóm chuyên trách và Ban thư ký

Theo Quyết định

Phòng TT,KT và ĐBCLGD

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 11/2017 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 12/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 23/11

Sáng

8h00: Duyệt tiến độ tốt nghiệp Thạc sỹ K16 (lần 2)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp

 C và D

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 24/11

Sáng

9h00: Họp ngừng học, thôi học hệ VLVH

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 49

Thứ Hai: 27/11

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                   

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

 

   Thứ  Ba:  28/11

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp Quy định học lại, thi lại

BGH, Phòng: Đào tạo, Thanh tra Đào tạo, KHTV và Trưởng các Khoa, Bộ môn

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

    Thứ Tư: 29/11

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH

trước ngày 24/11

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

  Thứ Năm: 30/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp Tổng kết công tác tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Theo Quyết định

Ban tổ chức

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

 Ghi chú: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động chào mừng

                          Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.