>

Lịch công tác tháng 2 năm 2017
Thứ 6, 03/02/2017

BGH /MTCN – 02/2017                             LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017

 

   

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

 Thứ Năm: 02/02

Sáng

9h30: BGH chúc Tết các đơn vị Khối Nội chính

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Các đơn vị

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 03/02

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 06

  Thứ  Hai:  06/02

Sáng

8h30: Họp giao ban BGH

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h30: BGH chúc Tết các đơn vị Khối Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Các đơn vị

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 07/02

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng ủy

9h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp công tác tài chính năm 2017

BGH, Trưởng phòng KHTV

Phòng KHTV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Thứ Tư: 08/02

Sáng

9h00: Họp Giao ban toàn thể

Đảng ủy, BGH. Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, Xưởng, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

 

Phòng họp B

Chiều

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

Thứ Năm: 0902

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Phòng họp B

  Thứ Sáu: 10/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 07

  Thứ  Hai:  13/02

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

10h30: Khai mạc Triển lãm bài tốt nghiệp Thạc sỹ K13+K14

BGH, Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa và Học viên lớp Thạc sỹ K13+K14 (Lịch thay Giấy mời)

 

Phòng QLĐT

Sau Đại học

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Sảnh Nhà A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 14/02

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 15/02

Sáng

 

9h00: Họp Ban Đề án mở mã ngành trình độ đào tạo Tiến sĩ

Theo Quyết định

Phòng QLĐT

Sau Đại học

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất 

Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT, Xưởng NCTN và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Thứ Năm: 16/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp công tác tư vấn tuyển sinh năm 2017

BGH, Phòng: Đào tạo, Thanh tra Đào tạo, THTT và Trưởng các Khoa

Phòng Đàotạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Thứ Sáu: 17/02

Sáng

9h00: Họp triển khai viết Đề cương hệ đại học chính quy

BGH, Phòng Đào tạo và Trưởng các Khoa, Chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 08

  Thứ  Hai:  20/02

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 3/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 21/02

Sáng

9h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K13+K14

Theo Quyết định

Phòng QLĐT

Sau Đại học

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Tư: 22/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 23/02

Sáng

9h00: Duyệt bổ sung đề tài NCKH của sinh viên năm 2017

BGH, Phòng QLKH

Phòng QLKH

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 24/02

Sáng

Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị dự Hội thảo “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và ứng dụng tại các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 09

  Thứ  Hai:  27/02

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 02/2017 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 3/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 24/02

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

  Thứ Ba: 28/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp công tác học lại, thi lại

BGH, Phòng: Đào tạo, Thanh tra Đào tạo và Trưởng các Khoa

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

 

 

 


  

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.