>

Lịch công tác tháng 2 năm 2018.
Thứ 6, 02/02/2018

BGH /MTCN – 02/2018                                      LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018

  

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

  Tuần thứ: 05

 Thứ Năm: 01/02

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng bộ

9h30: Họp BCH Đảng bộ mở rộng.

BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 02/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 06

Thứ  Hai:  05/02

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp công tác đào tạo: Đánh giá điểm, nộp điểm, công tác thực tập và giao đề thi tốt nghiệp

BGH, Trưởng các Khoa, Phòng: Đào tạo và Thanh tra KT&ĐBCL

Phòng Đào tạo

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

   Thứ Ba: 06/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Nghiệm thu cấp Bộ, đề tài NCKH cấp Bộ của TS Nguyễn Thị Kim Hương - Khoa Thiết kế Thời trang

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp C

Thứ Tư: 07/02

Sáng

9h00:  Họp Giao ban toàn thể

Đảng ủy, BGH, Trưởng, Phó các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, Bộ môn LLCT. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn. Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Bí thư các Chi bộ, Trưởng ban Nữ công và Trưởng ban Thanh tra nhân dân

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp Hội đồng công nhận tốt nghiệp Thạc sỹ K15, K16 và K1 liên kết CĐMTTT Đồng Nai

Theo Quyết định

Khoa Sau Đại học

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

 Thứ Năm: 08/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 09/02

Sáng

8h00: Duyệt Đề cương tốt nghiệp Thạc sỹ K17

(lần 2)

Theo Quyết định

Khoa Sau Đại học

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp C

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Bẩy: 10/02

 

- Giảng viên và sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất từ ngày 10/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018 (tức từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 10/01/2018 Âm lịch)

Tuần thứ 07

  Thứ  Hai:  12/02

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ của PGS. TS Nguyễn Xuân Nghị - Ban Giám hiệu

Theo Quyết định

Phòng QLKH

 

Chủ tịch Hội đồng

 

Phòng họp B

   Thứ Ba: 13/02

Sáng

 

9h00: Họp công tác Bảo vệ An ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

Phòng TCHC, Tổ Bảo vệ

Phòng TCHC

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

10h00: Họp và ra mắt Hội viên mới kết nạp Chi hội Văn nghệ Dân gian Trường ĐHMTCN

Các Hội viên

BCH Chi hội

Chi hội trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp C

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 14/02

- Cán bộ CNV và người lao động nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 7 ngày. Từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (tức từ ngày 29/12/2017 đến hết ngày 05/01/2018 Âm lịch)

    Thứ Tư: 21/02

Sáng

9h30: BGH chúc Tết các đơn vị Khối Nội chính

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Các đơn vị

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 22/02

Sáng

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 3/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất.

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Sáu: 23/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 09

   Thứ Hai: 26/02

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 02/2018 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 3/2018 cho Thư ký BGH

9h30: BGH chúc Tết các đơn vị Khối Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Các đơn vị

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ  Ba:  27/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức

đã đăng ký với Thư ký BGH

trước ngày 23/02

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Tư: 28/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

                    

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.