>

Lịch công tác tháng 3 năm 2017
Thứ 2, 27/02/2017

   BGH /MTCN – 3/2017                                 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Thứ Tư: 01/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ Năm: 02/3

Sáng

9h00: Kiểm tra công tác Xây dựng và Dự án

BGH, Ban XD&DA

Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Tại các

địa điểm

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 03/3

 

Sáng

10h00: Lễ phát động Thiết kế trang trí thành phố Hà Nội

Giảng viên và Sinh viên Khoa TTNNT

Ban Tổ chức

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 10

  Thứ  Hai:  06/3

Sáng

8h30: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 1) - Khoa Trang trí Nội Ngoại thất (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp

9h00: Họp giao ban BGH

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

10h30: Mít tinh Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật, Mỹ thuật Ứng dụng của nữ CB, Giảng viên và Sinh viên các Khóa, Hệ Trường ĐHMTCN

BGH, Toàn thể nữ CB, Giảng viên trong Trường

Ban Nữ công

BCH Công đoàn

Sảnh Nhà A

Chiều

14h00: Họp công tác Truyền thông

BGH, Phòng THTT

Phòng THTT

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Ba: 07/3

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng ủy

9h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

8h30: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 1) - Khoa Trang trí Nội Ngoại thất (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp

Chiều

13h00: Hội đồng duyệt Đề cương tốt nghiệp Thạc sỹ K15

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

 

Phòng  họp A+B

 

Thứ Tư: 08/3

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 1) - Khoa Trang trí Nội Ngoại thất và Tạo dáng Công nghiệp (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp

9h00: Họp Giao ban toàn thể

Đảng ủy, BGH. Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, Xưởng, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

 

Phòng họp B

Chiều

13h00: Hội đồng duyệt Đề cương tốt nghiệp Thạc sỹ K15

 

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng  họp A+B

 

15h00: Họp BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

Thứ Năm: 09/3

Sáng

8h00: Hội đồng duyệt Đề cương tốt nghiệp Thạc sỹ K15

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

 

Phòng  họp A+B

 

8h30: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 1) - Khoa Thiết kế Thời trang, Đồ Họa và Tạo dáng Công nghiệp

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp

Chiều

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn,

Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

Phòng họp B

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Phòng họp B

  Thứ Sáu: 10/3

Sáng

8h00: Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị làm việc với Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) về liên kết đào tạo

Tại Trường ĐH Duy Tân 

Đà Nẵng

8h00: Hội đồng duyệt Đề cương tốt nghiệp Thạc sỹ K15

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

Phòng  họp A+B

 

8h30: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 1) - Khoa Thiết kế Thời trang, Đồ Họa. Khoa Tạo dáng Công nghiệp (ngành Thiết kế Thủy tinh và Kim loại)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 11

   Thứ  Hai:  13/3

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp triển khai tư vấn tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017

BGH, Phòng: Đào tạo, THTT và Trưởng các Khoa

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

14h00: Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị họp với Viện VHNT Quốc Gia Việt Nam

 

 

 

Viên Văn hóa Nghệ thuật QGVN

Thứ Ba: 14/3

Sáng

9h00: Họp Hội đồng đánh giá Điểm rèn luyện HKI năm học 2016 – 2017

Theo Quyết định

Phòng CT&CTSV

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất 

Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT, Xưởng NCTN và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Thứ Tư: 15/3

Sáng

Từ ngày 15/3 đến ngày 17/3/2017. Duyệt Đề cương tốt nghiệp Thạc sỹ K1 tại Trường Ccao đẳng Trang trí Mỹ thuật Đồng Nai

 

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Trường Cao đẳng TTMT Đồng Nai

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ Năm: 16/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Kiểm tra công tác lưu trữ bài tốt nghiệp

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Trưởng đoàn

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Tại các địa điểm trong Trường

Thứ Sáu: 17/3

Sáng

9h00: Kiểm tra công tác Lưu trữ (TCHC)

BGH, Trưởng, Phó Phòng TCHC

Phòng TCHC

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng TCHC

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 12

   Thứ  Hai:  20/3

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 4/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

14h00: Họp xét Bổ sung kiến thức cho tuyển sinh Liên thông

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

   Thứ Ba: 21/3

Sáng

9h00: Kiểm tra công tác Quản lý Ký túc xá

BGH, Phòng TCHC và Ban Quản lý KTX

Phòng TCHC

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Tại Ký túc xá

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Tư: 22/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Năm: 23/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp xét ngừng thực hiện bài tốt nghiệp hệ đại học chính quy năm 2017

BGH, Phòng: Đào tạo, Thanh tra Đào tạo, CT&CTSV và Trưởng các Khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

  Thứ Sáu: 24/3

Sáng

10h00: Mít tinh kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCSHCM và trao học bổng sinh viên nghèo vượt khó năm 2017

Theo Giấy mời

BCH Đoàn Trường

Đ/c Bí thư Đoàn

Hoàng Khắc Biên

Hội trường

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật: 26/3

Cả ngày

8h00: Tư vấn tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017

Phòng Đào tạo, Tin học TT, Đoàn TN, Hội SV và các Khoa chuyên ngành và Thí sinh dự thi tuyển sinh năm 2017

 

Phòng Đào tạo

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Hội trường

Tuần thứ 13

   Thứ  Hai:  27/3

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 3/2017 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 4/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 28/3

Sáng

 

9h00: Nghiệm thu Đề tài NCKH của Sinh viên năm 2016

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 29/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ Năm: 30/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 24/3

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Thứ Sáu: 31/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Từ ngày 21/3 đến ngày 24/3/2017. Triển lãm và Workshop chào mừng 86 năm ngày thành lập

          Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học MTCN lần thứ XX nhiệm kỳ

(2017 - 2019).

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.