>

Lịch công tác tháng 3 năm 2018.
Thứ 6, 02/03/2018

BGH /MTCN – 3/2018                     LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2018

  

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

   Tuần thứ 9

  Thứ Năm: 01/3

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp triển khai Hội thảo “MTCN với thiết kế mẫu sản phẩm trong các Làng nghề thủ công mỹ nghệ”

BGH, Phòng: QLKH,

                      KHTV

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

  Thứ Sáu: 02/03

Sáng

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị và Họa sỹ Ngô Bá Thảo tham dự “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ theo thư mời của ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ từ ngày 02/3 đến 06/3/2018

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 10

Thứ  Hai:  05/3

Sáng

10h30: Khai mạc triển lãm kết quả Luận văn và Đồ án tốt nghiệp trình độ Thạc sỹ

Khoa Sau đại học

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Sảnh nhà A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 06/3

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng bộ

9h30: Họp BCH Đảng bộ mở rộng.

BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 07/3

Sáng

9h00:  Họp Giao ban toàn thể.

Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp về hợp tác đào tạo và triển lãm tại Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào

Theo Giấy mời

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

15h00: Họp BCH Công đoàn.

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Mạnh Linh

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

 Thứ Năm: 08/3

Sáng

9h00: Mít tinh Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

BGH, Toàn thể nữ CB, Giảng viên trong Trường

Ban Nữ công

BCH Công đoàn

Phòng họp B

9h00: Làm việc với đoàn Công ty Chemi – Nhật Bản (cả ngày)

BGH và Khoa Đồ họa

Khoa Đồ họa

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp với các thành viên tham gia viết bài cho Hội thảo “MTCN với thiết kế mẫu sản phẩm trong các Làng nghề thủ công mỹ nghệ”

Theo Giấy mời

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng  Công đoàn.

BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

 Trần Mạnh Linh

Phòng họp B

 

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Phòng họp B

Thứ Sáu: 09/3

Sáng

9h00: Chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn và làm việc với Giảng viên và sinh viên Khoa Đồ họa (cả ngày)

Giảng viên và Sinh viên Khoa Đồ họa

Khoa Đồ họa

Trưởng Khoa

Đặng Minh Vũ

Khoa Đồ họa

Chiều

14h00: Họp triển khai công tác tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

 

BGH, Phòng: Đào tạo, THTT và Trưởng các Khoa chuyên ngành và Khoa Mỹ thuật cơ sở

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Tuần thứ 11

   Thứ  Hai:  12/3

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 13/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Làm việc với Hội Gốm sứ Bát Tràng về công tác đào tạo hệ VLVH

BGH, Phòng Đào tạo

 

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Làng nghề Gốm sứ Bát Tràng

    Thứ Tư: 14/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Năm: 15/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Sáu: 16/3

Sáng

8h00: Làm việc với Đại học Cần Thơ về đào tạo liên kết

Hiệu trưởng và Phó phụ trách Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Hiệu trưởng ĐHMTCN và Đại học Cần Thơ

Đại học

Cần Thơ

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 12

Thứ Hai: 19/3

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ  Ba:  20/3

Sáng

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 4/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

14h00: Báo cáo công tác hồ sơ và điểm Bổ sung kiến thức thi tuyển sinh thạc sỹ K19

BGH, Khoa Sau đại học

Khoa Sau đại học

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

    Thứ Tư: 21/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp Hội đồng xét điều kiện tuyển sinh Thạc sỹ K19

Theo Quyết định

Khoa Sau đại học

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp C

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất.

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Năm: 22/3

Sáng

9h00: Họp Hội đồng đánh giá Điểm rèn luyện HKI năm học 2017 - 2018

Theo Quyết định

Phòng CT&CTSV

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ đào tạo trình độ Thạc sỹ K19

Theo Quyết định

Khoa Sau đại học

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

   Thứ Sáu: 23/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Thí sinh làm thủ tục thi tuyển sinh Thạc sỹ K19

 

 

 

Phòng C104

 Nhà C

14h00: Họp chuẩn bị công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

Phó Hiệu trưởng Đặng Mai Anh, Phó phụ trách Phòng Đào tạo và THTT

Phòng Đào tạo

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

  Thứ Bẩy: 24/3

Cả ngày

Thi tuyển sinh hệ đào tạo trình độ Thạc sỹ K19 các môn cơ sở và cơ bản

Hội đồng tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh

Khoa Sau đại học

Chủ tịch Hội đồng

Tại các Phòng thi

  Chủ nhật: 25/3

Cả ngày

Thi tuyển sinh hệ đào tạo trình độ Thạc sỹ K19 môn điều kiện (Tiếng Anh)

Khoa Sau đại học

Chủ tịch Hội đồng

Tại các Phòng thi

Cả ngày

8h00: Tư vấn tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

Phòng Đào tạo, Tin học TT, Đoàn TN, Hội SV, Trưởng các Khoa chuyên ngành, Mỹ thuật cơ sở và Thí sinh dự thi tuyển sinh năm 2018

Phòng Đào tạo

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Hội trường

Tuần thứ 13

    Thứ Hai: 26/3

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 3/2018 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 4/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

17h30: Khai mạc triển lãm và Worshop Quốc tế

“ Ha Noi Macr Conecting 3 năm 2018” chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018)

Đảng ủy, BGH, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN và Toàn thể CB, GV, Học viên và sinh viên toàn Trường

Công đoàn Trường và Đoàn TN

Đ/c Bí thư Đoàn TN

Hoàng Khắc Biên

Sân khấu trước Sảnh nhà A

    Thứ  Ba:  27/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

     Thứ Tư: 28/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Năm: 29/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 24/3

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

    Thứ Sáu: 30/3

Sáng

8h00: Hội thảo “MTCN với thiết kế mẫu sản phẩm trong các Làng nghề thủ công mỹ nghệ”

BTC và Đại biểu

(Theo Giấy mời)

Trường ĐHMTCN và Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Hội trường

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

                    

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.