>

Lịch công tác tháng 4 năm 2017
Thứ 2, 03/04/2017

   BGH /MTCN – 4/2017      

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Chủ nhật: 02/4

Cả ngày

 

Tư vấn tuyển sinh năm 2017

PHT, Phòng: Đào tạo, THTT, Đoàn TN và các Khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Hội trường lớn

Tuần thứ 14

  Thứ  Hai:  03/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 2) - Khoa: Mỹ thuật Truyền thống, Tạo dáng Công nghiệp (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

9h00: Họp giao ban BGH

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp BCH Đảng ủy

15h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Ba: 04/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 2) - Khoa: Mỹ thuật Truyền thống, Tạo dáng Công nghiệp (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

9h00: Họp Ban chỉ đạo vận động hiến máu năm 2017

Theo Giấy mời

Đoàn Thanh niên

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

 

14h00: Kiểm tra công tác lưu trữ bài tốt nghiệp

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Trưởng đoàn

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Tại các địa điểm trong Trường

Thứ Tư: 05/4

Sáng

8h00: BGH dự Hội nghị lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 của Bộ GD ĐT do Ban Cán sự Đảng giới thiệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều

14h00: Hiệu trưởng dự Hội nghị lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch chức danh Bộ trưởng,

                  Thứ trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 của Bộ GD ĐT do Ban Cán sự Đảng giới thiệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo

15h00: Họp BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

Thứ Năm: 06/4

 

Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch)

  Thứ Sáu: 07/4

Sáng

9h00: Họp Giao ban toàn thể

Đảng ủy, BGH. Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, Xưởng, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

 

Phòng họp B

Chiều

13h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 2) - Khoa Tạo dáng Công nghiệp

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn,

Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

Phòng họp B

 

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng

 

 

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Phòng họp B

Tuần thứ 15   Thứ  Hai:  10/4

Sáng

8h00: Tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2017 (cả ngày)

Toàn thể CB,VC, Giảng viên và Sinh viên

Đoàn TN và CLB vân động Hiến máu Trường

Đ/c Bí thư Đoàn TN

Hoàng Khắc Biên

Sảnh A và

Hội trường lớn

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 2) - Khoa: Đồ họa, Thiết kế Thời trang (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 11/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 2) - Khoa: Đồ họa, Thiết kế Thời trang (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 12/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 2) - Khoa: Đồ họa, Trang trí Nội Ngoại thất (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ Năm: 13/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 2) - Khoa: Đồ họa, Trang trí Nội Ngoại thất (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 14/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp (lần 2) - Khoa Trang trí Nội Ngoại thất (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

Chiều

14h00: Họp kiểm tra tiến độ thực hiện Đề tài NCKH cấp Bộ nghiệm thu năm 2016 - 2017

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Tuần thứ 16

   Thứ  Hai:  17/4

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                     

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 5/2017 cho Thư ký BGH

10h30: Họp công tác xây dựng kế hoạch sửa đổi bổ sung quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm…viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Trường

BGH, Phòng TCHC

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 18/4

Sáng

9h00: Ban Giám hiệu họp với phòng KHTV về công tác tài chính

BGH và Trưởng phòng KHTV

Phòng KHTV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Báo cáo hoạt động của TTNC và Phát triển Mỹ thuật Ứng dụng

Theo Giấy mời

TTNC và Phát triển Mỹ thuật UD

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Tư: 19/4

Sáng

8h00: Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị họp với Học viện Khoa học Xã hội

 

 

 

Học viện

Khoa học Xã hội

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất 

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT, Xưởng NCTN và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Năm: 20/4

Sáng

8h00: Dự Hội thảo về Hội đồng Trường (ngày 20/4  và 21/4/2017)

Đ/c Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị và Đ/c Trưởng phòng TCHC Trần Bá Tăng

 

Ban Tổ chức

Hiệp Hội các Trường ĐH, CĐ Việt Nam

Trường ĐH Sao Đỏ - Chí Linh – Hải Dương

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 21/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 17

   Thứ  Hai:  24/4

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

 

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 4/2017 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 5/2017 cho Thư ký BGH

 

Chiều

14h00: Họp với Phòng TCHC và Phòng Thanh tra Khảo thí và KĐCLGD về thực hiện giờ làm việc của CB, Giảng viên trong Nhà trường

BGH, Trưởng phòng: TCHC, Đào tạo, KHTV và Thanh tra Khảo thí và KDCLGD

Phòng TCHC, Thanh tra KT&KĐCL

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Ba: 25/4

Sáng

8h00: Hội đồng duyệt Đề cương tốt nghiệp Thạc sỹ K16 (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

 

Phòng  họp A+B

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 26/4

Sáng

8h00: Hội đồng duyệt Đề cương tốt nghiệp Thạc sỹ K16 (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

 

Phòng  họp A+B

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 Thứ Năm: 27/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 24/4

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Thứ Sáu: 28/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú:    + Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch) vào ngày Thứ Năm (06/4/2017).

                   +  Nghỉ bù ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 vào ngày Thứ Hai (01/5/2017) và ngày Thứ Ba (02/5/2017).

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.