>

Lịch công tác tháng 4 năm 2018.
Thứ 2, 02/04/2018

 

BGH /MTCN – 4/2018                              LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018

 

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

   Tuần thứ 14

    Thứ Hai: 02/4

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 03/4

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng bộ

9h30: Họp BCH Đảng bộ mở rộng.

BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp về công tác quản lý sinh viên

Theo Giấy mời

Phòng CT&CTSV

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Thứ Tư: 04/4

Sáng

9h00:  Họp Giao ban toàn thể.

Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

13h30: Duyệt Đồ án tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường) - Khoa: Mỹ thuật Truyền thống

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

15h00: Họp BCH Công đoàn.

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Mạnh Linh

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

 Thứ Năm: 05/4

Sáng

8h30: Dự Hội nghị thông tin tình hình trong nước và quốc tế

Đ/c Bí thư, Phó Bí thư, Hiệu trưởng, Trưởng Ban tuyên giáo

Văn phòng Đảng ủy

Đảng ủy Khối

Trường Đại học Hà Nội

Chiều

13h30: Duyệt Đồ án tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường) - Khoa: Mỹ thuật Truyền thống

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng  Công đoàn.

BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

 Trần Mạnh Linh

Phòng họp B

 

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

16h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo

Các đơn vị được phân công

Phòng QLKH

 

Trường ĐHMTCN và Hiệp Hội làng nghề Việt Nam

Hội trường

Thứ Sáu: 06/4

Sáng

8h00: Hội thảo “MTUD với thiết kế mẫu sản phẩm trong các Làng nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam”

Theo Giấy mời

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 14

   Thứ  Hai:  09/4

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp kế hoạch công tác và triển lãm tại Thái Lan – Tháng 7/2018 (Theo thư mời của Trường ĐH King Mongkuts)

 

BGH, Trưởng: Phòng QLKH, KHTV; Trưởng Khoa Tạo Dáng CN, TTNNT và họa sỹ Trịnh Tuân

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

15h00: Họp kế hoạch Hội thảo khoa học tại Trường ĐH King Mongkuts (Thái Lan) – Tháng 7/2018

Theo Giấy mời

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp C

   Thứ Ba: 10/4

Sáng

9h00: Họp xét ngừng bài thi tốt nghiệp Khóa ĐH13

BGH, Phòng: Đào tạo, Thanh tra Đào tạo, CT&CTSV và Trưởng các Khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 11/4

Sáng

8h00: Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị họp tại Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam (cả ngày)

Học viện Khoa học XHVN

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Năm: 12/4

Sáng

9h00: Họp Hội đồng khoa học Trường

Theo Quyết định

Thư ký Hội đồng và Phòng TCHC

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp C

11h00: Họp Đoàn công tác CHDCND Lào

Theo Giấy mời

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Sáu: 13/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 15

Thứ Hai: 16/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường)  Khoa Thiết kế Đồ họa (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

 

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ  Ba:  17/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường)  Khoa Thiết kế Đồ họa (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 18/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường)  Khoa Thiết kế Đồ họa và Thiết kế Thời trang (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất.

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Năm: 19/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường)  Khoa Thiết kế Đồ họa và Thiết kế Thời trang (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 5/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Sáu: 20/4

Sáng

9h00: Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 (Cả ngày).

Mời CB, Giảng viên trong trường đến dự

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp C

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường)  Khoa Trang trí Nội Ngoại thất

- Thiết kế Nội thất (cả ngày)

- Ngành Hoành tráng (Sáng 20/4/2018)

- Ngành Điêu khắc (Chiều 20/4/2018)

 

Theo Quyết định

 

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 18/4

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Tuần thứ 16

    Thứ Hai: 23/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường)  Khoa Trang trí  Nội Ngoại thất (cả ngày)

 

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

Từ ngày 23/4 đến ngày 27/4/2018 đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị, đ/c Phó Hiệu trưởng Khúc Văn Thông, đ/c Ngô Bá Thảo - Trưởng Khoa MTCS và đ/c Đặng Minh Vũ – Trưởng Khoa Thiết kế Đồ họa đi công tác tại CHDCND Lào (theo thư mời của Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào)

Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 4/2018 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 5/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ  Ba:  24/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường)  Khoa Trang trí Nội Ngoại thất (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

Chiều

 

 

 

 

 

     Thứ Tư: 25/4

Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch)

    Thứ Năm: 26/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường)  Khoa Tạo dáng Công nghiệp (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Sáu: 27/4

Sáng

8h00: Duyệt Đồ án tốt nghiệp lần 2 (cấp Trường)  Khoa Tạo dáng Công nghiệp (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các lớp chuyên ngành

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 17

    Thứ Hai: 30/4

Cả ngày

Nghỉ ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5/2018)                  

   

 Ghi chú:      + Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch) vào ngày Thứ Tư (25/4/2018).

                     + Đối với ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5/2018)

                        Cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 28/4 đến hết 1/5.

                        Trong đó, ngày 28 và 29/4 là ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

                        (ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ).

 

           

     

                    

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.