>

Lịch công tác tháng 5 năm 2017
Thứ 4, 03/05/2017

BGH /MTCN – 5/2017                                 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017

 

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Tuần thứ 18

  Thứ  Tư:  03/5

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 04/5

Sáng

Ngày 04/5 và 05/5/2017. Duyệt Đề cương tốt nghiệp Thạc sỹ K1 (lần 2) tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

 

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Trường Cao đẳng MT TT Đồng Nai

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 05/5

Sáng

8h00: Họp về công tác Giáo dục Quốc phòng

BGH, Phòng Đào tạo và Cán bộ Quốc phòng

Trung tâm GDQP 1 Mai Lĩnh – Hà Nội

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 19   Thứ  Hai:  08/5

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Họa sỹ Jean - Char Les Sarazin (Pháp) nói chuyện về minh họa sách thiếu nhi

Giảng viên và Sinh viên Khoa Thiết kế Đồ họa

Khoa Thiết kế

Đồ họa

Họa sỹ Jean – Char Les Sarazin (Pháp)

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp chuẩn bị Hội nghị Đối thoại sinh viên năm 2017

 BGH, Phòng: Đào tạo, CT&CTSV và Thanh tra Đào tạo

Phòng CT&CTSV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

15h00: Họp về đề xuất nhiệm vụ Bảo vệ môi trường

Theo Giấy mời

Phòng QLKH

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Thứ Ba: 09/5

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng ủy

9h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp báo cáo kế hoạch và dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm…viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Trường

 

BGH, Phòng TCHC

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Thứ Tư: 10/5

Sáng

9h00: Họp Giao ban toàn thể

Đảng ủy, BGH. Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, Xưởng, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

10h30: Họp báo cáo công tác đào tạo hệ VLVH Khóa 1 Bát Tràng

Phòng Đào tạo, Khoa: KHCB, MTCS và MTTT

Phòng Đào tạo

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

Chiều

15h00: Họp BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

 Thứ Năm: 11/5

Sáng

9h00: Họp công tác tốt nghiệp hệ đào tạo trình độ Thạc sỹ

Theo Giấy mời

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn,

Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

Phòng họp B

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Phòng họp B

Thứ Sáu: 12/5

Sáng

9h00: Duyệt tên Đề tài, tên Đồ án Thạc sỹ K17

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng C103, 105

Chiều

14h00: Họp tổ kiểm tra Tài chính nội bộ năm 2016

Theo Quyết định

Phòng KHTV

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Tuần thứ 20

   Thứ  Hai:  15/5

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Từ ngày 15/5 đến 19/5/2017. Kiểm tra Tài chính nội bộ năm 2016

Theo Quyết định

Phòng KHTV

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng KHTV

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 16/5

Sáng

9h00: Duyệt Đề cương tốt nghiệp Thạc sỹ K16 (lần 2). Cả ngày

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng C103, 105

Chiều

14h00: Họp công tác thực tập Khoa MTCS năm 2017

Phòng Đào tạo và Khoa MTCS

Khoa MTCS

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

   Thứ Tư: 17/5

Sáng

9h00: Họp kiểm tra công tác lưu trữ luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ

Phòng QLKH,

Thanh tra Đào tạo

Phòng QLKH

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất 

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT, Xưởng NCTN và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Năm: 18/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 19/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Trao bằng tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K14

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Thứ Bẩy: 20/5

Sáng

8h00: Hội nghị Đối thoại giữa Sinh viên và Lãnh đạo Nhà trường

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị; Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội SV và Ban cán sự các lớp

 

Phòng CT&CTSV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Hội trường

Tuần thứ 21

   Thứ  Hai:  22/5

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 5/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 23/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 24/5

Sáng

Ngày 24/5 đến 26/5 đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị; Hiệu phó Khúc Văn Thông và các thành viên (theo Quyết định) thăm Trường Đại học Quốc Gia King Mong Kut (Thái Lan) ký kết hợp tác đào tạo

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ Năm: 25/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 26/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 22

   Thứ  Hai:  29/5

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2017 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 6/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 30/5

Sáng

9h00: Họp Hội đồng chỉnh sửa, bổ sung khung chương trình đào tạo hệ đại học chính quy

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 24/5

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

    Thứ Tư: 31/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.