>

Lịch công tác tháng 5 năm 2018.
Thứ 5, 03/05/2018

BGH /MTCN – 5/2018                               LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018

  

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

   Tuần thứ 17

    Thứ Tư: 02/5

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Năm: 03/5

Sáng

9h00: Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017 (Cả ngày).

Mời CB, Giảng viên trong trường đến dự

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp C

Chiều

14h00: Họp tổ kiểm tra Tài chính nội bộ năm 2017

Theo Quyết định

Phòng KHTV

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Thứ Sáu: 04/5

Sáng

9h00: Họp công tác chuẩn bị Hội nghị Đối thoại sinh viên năm 2017

 BGH, Phòng: Đào tạo, CT&CTSV, Thanh tra Đào tạo, QTTB và THTT

Phòng CT&CTSV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

15h00: Gặp mặt tri ân đồng chí Nguyễn Hữu Vị Trưởng bộ môn Lý luận chính trị được nghỉ theo chế độ

BGH, BCH Công đoàn Trường, Bộ môn LLCT và Phòng TCHC (Lịch thay Giấy mời)

Phòng TCHC

Công đoàn Trường

BGH, Công đoàn Trường

Phòng họp B

Tuần thứ 18

   Thứ  Hai:  07/5

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Từ ngày 07/5 đến 11/5/2017. Kiểm tra Tài chính nội bộ năm 2017

Theo Quyết định

Phòng KHTV

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng KHTV

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 08/5

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng bộ

9h30: Họp BCH Đảng bộ mở rộng.

BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

     Thứ Tư: 09/5

Sáng

- 9h00: Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sỹ Đặng Mai Anh

- 9h15:  Họp Giao ban toàn thể.

Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

15h00: Họp BCH Công đoàn.

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Mạnh Linh

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

   Thứ Năm: 10/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng  Công đoàn.

BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

 Trần Mạnh Linh

Phòng họp B

 

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

   Thứ Sáu: 11/5

Sáng

9h00: Họp công tác tốt nghiệp hệ đào tạo đại học năm 2018

BGH, Phòng Đào tạo, Thanh tra Đào tạo và Trưởng các Khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

16h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Đối thoại sinh viên và Lãnh đạo Nhà trường

BGH và các đơn vị được phân công

Phòng CT&CTSV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Hội trường

   Thứ bẩy: 12/5

Cả ngày

8h00: Hội nghị Đối thoại giữa Sinh viên và Lãnh đạo Nhà trường

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị; Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV và Ban cán sự các lớp

Phòng CT&CTSV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Hội trường

Tuần thứ 19

Thứ Hai: 14/5

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ  Ba:  15/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 16/5

Sáng

8h00: Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị tham dự Hội thảo ‘Hệ thống Giáo dục trong bối cảnh tự chủ Giáo dục” tại Trường Đại học

Bách Khoa Hà Nội

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất.

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Năm: 17/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp công tác thực tập Khoa MTCS năm 2018

BGH, Phòng Đào tạo và Khoa MTCS

Khoa MTCS

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

   Thứ Sáu: 18/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

15h00: Lễ trao bằng Thạc sỹ K15 và K16

Theo Giấy mời

 và Học viên Cao học K15 + K16

Khoa Sau đại học

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phong họp B

Tuần thứ 20

    Thứ Hai: 21/5

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 6/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ  Ba:  22/5

Sáng

8h00: Duyệt tiến độ tốt nghiệp Thạc sỹ K17

(cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp C và D

Chiều

 

 

 

 

 

     Thứ Tư: 23/5

Sáng

8h00: Duyệt tiến độ tốt nghiệp Thạc sỹ K17

(cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp C và D

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Năm: 24/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Sáu: 25/5

Sáng

8h00: Lễ trao bằng Thạc sỹ K1 (Đồng Nai)

Theo Giấy mời

và Học viên Cao học K1

Đồng Nai

Khoa Sau đại học

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Trường Cao đẳng Trang Trí Mỹ thuật Đồng Nai

Chiều

 

 

 

 

 

 

Tuần thứ 21

    Thứ Hai: 28/5

Sáng

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2018 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 6/2018 cho Thư ký BGH

 

 

Chiều

15h00: Làm việc với Đoàn công tác Trường đại học Burapha Thái Lan

BGH, Phòng: QLKH, Đào tạo, Khoa Thiết kế Đồ họa và Họa sỹ Trịnh Tuân

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

    Thứ  Ba:  29/5

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

     Thứ Tư: 30/5

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 28/5

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

    Thứ Năm: 31/5

Sáng

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

     

                      

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.