>

Lịch công tác tháng 6 năm 2017
Thứ 5, 01/06/2017

BGH /MTCN – 6/2017                                 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2017

 

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Tuần thứ 22

  Thứ  Năm:  01/6

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng ủy

9h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 02/6

Sáng

9h00: Họp Giao ban toàn thể

Đảng ủy, BGH. Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp hội đồng buộc thôi học đối với học viên lớp Thạc sỹ K17

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

15h00: Làm việc với Phòng Đào tạo về công tác quản lý hệ Vừa làm Vừa học

Phòng: Đào tạo, KHTV và Thanh tra Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu phó

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

Tuần thứ 23

 Thứ  Hai:  05/6

Sáng

8h00: Khai mạc chấm Đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy năm 2017  

Theo Giấy mời

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Sảnh A

8h30: Chấm tốt nghiệp Ngành Thiết kế Đồ họa; Trang trí Nội  thất (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Sảnh A và tại các phòng học chuyên ngành

Chiều

16h30: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Thứ Ba: 06/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp Ngành Thiết kế Đồ họa; Trang trí Nội thất (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các phòng học chuyên ngành

9h00: BCH Công đoàn tổ chức phát quà cho con CBVC, Giảng viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017

BCH Công đoàn, Ban Nữ công và con CBVC

Ban nữ công, BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch

Công đoàn

Trần Bá Tăng

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 07/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp Ngành Thiết kế Đồ họa; Trang trí Nội thất; Tạo dáng Công nghiệp (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các phòng học chuyên ngành

Chiều

15h00: Họp BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

 

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

 

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

 Thứ Năm: 08/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp Ngành Thiết kế Đồ họa; Tạo dáng Công nghiệp (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Tại các phòng học chuyên ngành

Chiều

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn,

Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

 

Phòng họp B

 

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Phòng họp B

Thứ Sáu: 09/6

Sáng

9h00: Họp Hội đồng sản phẩm khoa học đề tài KHCN cấp Bộ trước khi nghiệm thu chính thức. Mã số B2015-05-03. Chủ nhiệm Đề tài. Thạc sỹ Nguyễn Thanh Giang

BGH, Phòng QLKH

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 24

   Thứ  Hai:  12/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp  Ngành Thiết kế Thủy tinh; Sơn mài 

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Sảnh A và tại các phòng học chuyên ngành

Chiều

13h30: Chấm Đồ án tốt nghiệp  Ngành Trang trí Dệt; Thiết kế Gốm

16h30: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Ba: 13/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp Ngành Điêu khắc; Trang sức

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Sảnh A và tại các phòng học chuyên ngành

Chiều

13h30: Chấm Đồ án tốt nghiệp Ngành Hội họa Hoành tráng

   Thứ Tư: 14/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp Ngành Thiết kế Thời trang (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

10h00: Chuyên gia Đồ họa Trường Đại học Gloucestershire (Vương quốc Anh) nói chuyên với sinh viên Khoa Đồ họa

Sinh viên Khoa Đồ họa

Khoa Đồ họa

Trưởng khoa Đồ họa

Đặng Minh Vũ

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Năm: 15/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp Ngành Thiết kế Thời trang (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 16/6

Sáng

9h00: Họp công tác tuyển sinh Đại học năm 2017

Theo Giấy mời

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp Giao ban Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2017

ĐU-BGH-BCH Công đoàn, Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

Các Đoàn thể

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

15h30: Hội đồng duyệt Bổ sung kiến thức thi đầu vào Thạc sỹ K18

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

Tuần thứ 25

   Thứ  Hai:  19/6

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất 

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

15h30: Họp triển khai nội dung Hội nghị Đối thoại sinh viên năm 2017

 

Theo Giấy mời

Phòng QL&CTSV

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Ba: 20/6

Sáng

9h00: Họp báo cáo BGH về dự thảo bổ sung, sửa đổi quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…

BGH, Phòng TCHC

Phòng TCHC

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp đánh giá công chức năm học 2016 - 2017

ĐU-BGH-CT Công đoàn, Bí thư TN và Trưởng các đơn vị  (Lịch thay Giấy mời)

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Thứ Tư: 21/6

Sáng

9h00: Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ. Mã số B2015-05-03. Chủ nhiệm Đề tài. Thạc sỹ Nguyễn Thanh Giang

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp Hội đồng nâng lương 6 tháng đầu năm 2017

Theo Quyết định

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

 Thứ Năm: 22/6

Sáng

9h00: Họp công tác tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K1 Đồng Nai

Phòng QLĐTSĐH và Trưởng 2 chuyên ngành

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00: Xét điều kiện tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K15, K16 và K1 Đồng Nai

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

Thứ Sáu: 23/6

Sáng

9h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ĐH 12 và LT15

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

10h30: Họp sắp xếp lớp học năm học 2017-2018

BGH, Phòng Đào tạo; QTTB, Trưởng các Khoa, Bộ môn

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Phòng Quản lý Khoa học báo cáo công tác lưu trữ Bài thi tốt nghiệp hệ Đại học và luận văn Thạc sỹ các Khóa

BGH, Phòng: QLKH, Đào tạo, QLĐTSĐH và Thanh tra KT&KĐCL

Phòng QLKH (Trưởng, Phó đơn vị và Chuyên viên phụ trách)

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Tuần thứ 26

   Thứ  Hai:  26/6

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 6/2017 và các đơn vị Khối Nội chính gửi kế hoạch thực hiện công tác tháng 7/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

 

14h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017

 

Theo Quyết định

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

   Thứ Ba: 27/6

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 23/6

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

    Thứ Tư: 28/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp báo cáo nội dung công tác tuyển sinh đại học năm 2017

BGH, Phòng Đào tạo, Thanh tra KT&KĐCL

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

  Thứ Năm: 29/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 30/6

Sáng

9h00: Tổng kết năm học 2016-2017

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn,  Trung tâm, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.