>

Lịch công tác tháng 6 năm 2018.
Thứ 3, 05/06/2018

BGH /MTCN – 6/2018                          LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2018

  

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

   Tuần thứ 21

    Thứ Sáu: 01/6

Sáng

9h00: BCH Công đoàn tổ chức phát quà cho con CBVC có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018

BCH Công đoàn, Ban Nữ công và con CBVC

Ban nữ công, BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch

Công đoàn

Trần Mạnh Linh

Hội trường

8h00: Duyệt lại tiến độ tốt nghiệp Thạc sỹ K17

 (lần 2)

Theo Quyết định

Khoa Sau đại học

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp D

Chiều

14h00: Triển khai kế hoạch hợp tác với Công ty Chime (Nhật Bản)

BGH, Ban chủ nhiệm Khoa Thiết kế Đồ họa

Khoa Thiết kế

Đồ họa

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

Tuần thứ 22

   Thứ  Hai:  04/6

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng bộ

9h30: Họp BCH Đảng bộ mở rộng.

BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp đoàn sang công tác trường Đại học King Mongkut (Thái Lan)

Phòng QLKH, KHTV, Giảng viên và Sinh viên Khoa TTNNT, Tạo dáng Công nghiệp và Họa sỹ Trịnh Tuân trong thành phần đi công tác

(Lịch thay Giấy mời)

Phòng QLKH

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

(Trưởng đoàn)

Phòng họp A

   Thứ Ba: 05/6

Sáng

9h00:  Họp Giao ban toàn thể.

Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00: Họp xây dựng kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019

BGH, Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

     Thứ Tư: 06/6

Sáng

8h00: Khai mạc chấm Đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy năm 2018 

Theo Giấy mời

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Sảnh nhà A

8h30: Chấm Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa và ngành Thiết kế Thời trang (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Sảnh nhà A  Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Năm: 07/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Sảnh nhà A  Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Sáu: 08/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa và ngành Trang sức (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Sảnh nhà A  Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 23

Thứ Hai: 11/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa và ngành Tạo dáng Công nghiệp và Thiết kế Nội thất (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Sảnh nhà A  Hội trường và Phòng học A217 – A218

Chiều

15h00: Họp BCH Công đoàn.

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Mạnh Linh

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

   Thứ  Ba:  12/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa và ngành Tạo dáng Công nghiệp và Thiết kế Nội thất (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Sảnh nhà A  Hội trường và Phòng học A217 – A218

Chiều

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng  Công đoàn.

BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

 Trần Mạnh Linh

Phòng họp B

 

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

  Thứ  Tư:  13/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, ngành Kim Loại, Đồ chơi, Sơn mài và Gốm (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Sảnh nhà A  Hội trường và Phòng học A217 – A218

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Năm: 14/6

Sáng

8h00: Chấm Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, ngành Thủy tinh, Dệt (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Sảnh nhà A  Hội trường và Phòng học A217 – A218

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Sáu: 15/6

Sáng

8h00: Chấm tốt nghiệp ngành Điêu khắc, Hoành tráng (cả ngày)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Sảnh nhà A

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 24

    Thứ Hai: 18/6

Sáng

8h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

 

9h00: Họp Hội đồng xét Danh sách thí sinh (ngoài trường) đăng ký dự thi Thạc sỹ năm 2018

Theo Quyết định

Khoa Sau đại học

Chủ tịch Hội đồng

10h00: Họp công tác tuyển sinh Đại học năm 2018

Theo Giấy mời

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

10h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 7/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

 

    Thứ  Ba:  19/6

Sáng

8h00: Hội thảo khoa học “Đào tạo Mỹ thuật ứng dụng tại Việt Nam trước những thách thức hiện nay” (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Xuân Nghị - Hiệu trưởng, Đ/c Đặng Mai Anh - Phó Hiệu trưởng và Đ/c Bùi Trung Dũng - Phó Trưởng phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Ban Tổ chức

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh

 

Chiều

 

 

 

 

 

     Thứ Tư: 20/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Năm: 21/6

Sáng

9h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất.

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Sáu:  22/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Tuần thứ 25

    Thứ Hai: 25/6

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

 

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 6/2018 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 7/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ  Ba:  26/6

Sáng

9h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy năm 2018

BGH, Phòng: Đào tạo, Thanh tra Đào tạo, KHTV, CT&CTSV và Trưởng các Khoa

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

10h30: Họp thống nhất Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019

BGH, Phòng Đào tạo, Thanh tra Đào tạo, Trưởng các Khoa, Bộ môn LLCT

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

14h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2017 - 2018

 

Theo Quyết định

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

     Thứ Tư: 27/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp báo cáo nội dung công tác tuyển sinh đại học năm 2018

BGH, Phòng Đào tạo, Thanh tra KT&KĐCL

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

    Thứ Năm: 28/6

Sáng

9h00: Họp Hội đồng nâng lương 6 tháng đầu năm 2018

Theo Quyết định

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 25/6

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

  Thứ Sáu: 29/6

Sáng

9h00: Tổng kết năm học 2017 - 2018

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, Bí thư các Chi bộ,  Trung tâm, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV (Lịch thay Giấy mời)

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

 

  

     * Ghi chú: Ban Chấp hành Công đoàn Trường tổ chức chương trình nghỉ mát Hè năm 2018

 

                      Từ ngày 29/6 đến ngày 02/7/2018 tại Quảng Bình

 

 

 

           

 

     

 

                      

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.