>

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2022
Thứ 3, 31/05/2022

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Tuần thứ 22

Thứ Tư: 01/6

8h00

Lễ Khai mạc bảo vệ Đồ án tốt nghiệp hệ ĐHCQ năm 2022

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể; Khách mời (theo giấy mời).

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối)

Sảnh nhà A

8h30

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa (Cả ngày)

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa Đồ họa

Phòng họp

C và D

Thứ Năm: 02/6

8h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa (Cả ngày)

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa Đồ họa

Phòng họp

C và D

Thứ Sáu: 03/6

8h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa (Cả ngày)

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa Đồ họa

Phòng họp

C và D

8h30

Họp Thường vụ Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: Thường vụ Đảng ủy

* Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

9h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: BCH Đảng bộ

* Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

14h00

Họp Đảng ủy mở rộng

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

* Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

Tuần thứ 23

Thứ Hai: 06/6

8h30

Họp Giao ban toàn thể tháng 6/2022

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch HSV, TB.TTND.

* Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

14h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh hệ ĐHCQ năm 2022

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

- Thành phần: Hội đồng tuyển sinh theo QĐ

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo

Phòng họp B

Thứ Ba: 07/6

9h00

Tổ chức phát quà 1/6 và phần thưởng cho con cán bộ, viên chức, NLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022

- Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trần Mạnh Linh

* Chuẩn bị: Văn phòng Công đoàn

Hội trường

14h00

Họp BCH Công đoàn

- Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trần Mạnh Linh

- Thành phần: BCH Công đoàn

* Chuẩn bị: Văn phòng Công đoàn

VP Công đoàn

14h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ năm 2022 – Khóa 23

- Chủ trì: Chủ tịch HĐTS

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Khoa Sau đại học

Phòng họp B

Thứ Tư: 08/6

9h00

 Họp về Giờ làm việc và Quy đổi giờ NCKH của giảng viên

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Chủ tịch HĐT, BGH, Phụ trách các Phòng: Đào tạo, TCHC, KHTV, QLKH; Đ/c Tâm (ĐT - Thư ký) và Đ/c Hiên (TCHC - Thư ký) cùng dự.

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo, QLKH (Nội dung); Phòng THTT (chuẩn bị máy chiếu).

 

 Phòng họp B

 

14h00 

 

 (Dự kiếnLàm việc với Đại sứ quán Pakistan

 - Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: BGH; Lãnh đạo Khoa Đồ họa.

* Chuẩn bị: Khoa Đồ họa

 Phòng họp B

 

Thứ Năm: 09/6

 9h00

Họp về công tác xây dựng Quy chế quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ.

 - Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Chủ tịch HĐT, BGH, Đ/c Chinh (K.SĐH - Thư ký) cùng dự.

* Chuẩn bị: Khoa Sau đại học

Phòng họp B

14h00

Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng công đoàn

- Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trần Mạnh Linh

- Thành phần: BCH Công đoàn và các Tổ trưởng Công đoàn

* Chuẩn bị: Văn phòng Công đoàn

Phòng họp B

Thứ Sáu: 10/6

 

14h00 

Họp triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ hiện tại (2020-2025) và nhiệm kỳ kế tiếp (2025-2030) của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

- Chủ trì: Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: BTV Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị.

* Chuẩn bị: VPĐU, Phòng TCHC

 Phòng họp B

 

14h00

16h00

Tập trung thí sinh thi Tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ năm 2022 – Khóa 23

HĐTS hệ ĐTTĐ Thạc sĩ năm 2022 – Khóa 23: Kiểm tra trường thi

Phòng A 301

Các phòng Hội đồng, phòng thi

Chủ nhật: 12/6

5h00

 

6h00

 

 7h00

 

 

- Ban Đề làm việc

  Chủ trì: Trưởng Ban đề

- Hội đồng tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ

  Chủ trì: Chủ tịch HĐTS Thạc sĩ năm 2022

- Thi Tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ năm 2022- Khóa 23

   Môn: Cơ sở ngành (Bố cục màu và Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam)

   Chủ trì: Trưởng ban Coi thi

Phòng Ban đề

 

 

Phòng họp B

 

 

Phòng A301

 

 

12h30

 

13h00

 

 

 

 

 

 

 - Hội đồng tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ

  Chủ trì: Chủ tịch HĐTS Thạc sĩ năm 2022

- Thi Tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ năm 2022- Khóa 23

   Môn: Cơ sở ngành (Bố cục màu và Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam)

   Chủ trì: Trưởng ban Coi thi

Phòng họp B

 

 

Phòng A301

 

 

 

 

Tuần thứ 24

Thứ Hai: 13/6

7h30

Khoa MTCS tập trung khóa DH20 (8 lớp) phổ biến kế hoạch thực tập

- Từ 7h30 – 9h00: Các lớp A1, A2, A3, A4

- Từ 9h30 – 11h00: Các lớp A5, A6, A7, A8

Thành phần: Giảng viên K.MTCS, SV các lớp ĐH20

Hội trường

8h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Công nghiệp

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa TDCN

Phòng A218

8h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất (cả ngày)

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa TTNNT

Phòng họp C

Hội trường

9h00

Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

* Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

14h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Đồ chơi

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa TDCN

Phòng A218

Thứ Ba: 14/6

8h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất (cả ngày)

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa TTNNT

Phòng họp C

Hội trường

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 15/6

8h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Điêu khắc

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa TTNNT

Hội trường

14h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Hoàng tráng

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa TTNNT

Hội trường

Thứ Năm: 16/6

8h30

Dự kiến: Chấm thi tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ năm 2022 (cả ngày)

- Chủ trì: Trưởng Ban Chấm thi

- Thành phần: Theo Quyết định

Phòng họp

B,C,D

 

 

14h00

Nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ (cấp Trường)

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định; Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Đặng Mai Anh và các thành viên tham gia đề tài

* Chuẩn bị: Phòng Quản lý Khoa học

Phòng họp B

Thứ Sáu: 17/6

5h30

- Khoa Mỹ thuật cơ sở: Đi Thực tập khóa DH20 (8 lớp)

  Chủ trì: Khoa Mỹ thuật cơ sở - Từ 17/6 – 26/6/2022

  Thành phần: Giảng viên K.MTCS + SV lớp DH20

- P.TCHC + P.KHTV: Chuẩn bị xe ôtô theo kế hoạch 9 xe 45 chỗ

  5h00: Tập trung tại sân trường, 5h45: Xuất phát

Hà Nội – Mai Châu

14h00

Họp công tác Ba công khai năm học 2022-2023 (theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT)

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo quyết định.

* Chuẩn bị: Phòng Kế hoạch Tài vụ

Phòng họp B

Tuần thứ 25

Thứ Hai: 20/6

8h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang (cả ngày)

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa Thời trang

Phòng họp B

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 21/6

8h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang (cả ngày)

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa Thời trang

Phòng họp B

 8h00

Dự tập huấn về công tác quy hoạch cán bộ do Bộ GDĐT tổ chức theo hình thức trực tuyến.  

Thành phần dự: Bí thư ĐU Bùi Trung Dũng, Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường và Phụ trách Phòng TCHC Trần Bá Tăng.

* Chuẩn bị: Phòng THTT chuẩn bị phòng họp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng họp C 

 

Thứ Tư: 22/6

8h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa Thời trang

Phòng họp B

 

 

14h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Trang sức

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa MTTT

Phòng họp B

Thứ Năm: 23/6

8h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Gốm

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa MTTT

Phòng họp C

13h00

Dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về đầu tư cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư tại các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT

- Thành phần dự: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường, Phụ trách Ban XDDA Nguyễn Xuân Hồng và Phụ trách Phòng KHTV Đào Thị Lan Hương.

Tòa nhà Thư viện điện tử - Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, HBT, HN

14h00

Chấm đồ án tốt nghiệp ngành Sơn Mài

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối), Khoa MTTT

Phòng họp D

Thứ Sáu: 24/6

Cả ngày bắt đầu từ 8h00

Dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về đầu tư cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư tại các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT

- Thành phần dự: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường và Phụ trách Ban XDDA Nguyễn Xuân Hồng

Tòa nhà Thư viện điện tử - Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, HBT, HN

9h00

Họp Hội đồng nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2022

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

Chủ nhật: 26/6/2022

10h00

Đón SV DH20 kết thúc thực tập

P.TCHC: Chuẩn bị xe ôtô theo kế hoạch, đưa SV về tập kết tại sân trường.

Mai Châu – Hà Nội

Tuần thứ 25

Thứ Hai: 27/6

9h00

Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

* Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

 14h00

 

Nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ (cấp Trường)

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định; Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Đặng Mai Anh và các thành viên tham gia đề tài

* Chuẩn bị: Phòng Quản lý Khoa học

 

 Phòng họp B

Thứ Ba: 28/6

10h00

 Khai mạc Triển lãm Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pakistan

- Thành phần: Khách mời; Lãnh đạo Nhà trường; Trưởng, phó các đơn vị; cán bộ, viên chức và sinh viên toàn Trường

* Chuẩn bị: Phòng QLKH (đầu mối thực hiện)

Sảnh Triển lãm, nhà A 

 

14h00

Hiệu trưởng tiếp viên chức tháng 6/2022.

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Dành cho những viên chức đăng ký gặp Hiệu trưởng trước ngày 24/6/2022 (qua đồng chí Trần Hùng Nam, Phòng Tổ chức Hành chính).

* Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

Thứ Tư: 29/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 30/6

 

 

 

 

 

 

14h00

Họp Hội đồng xét Công nhận Tốt nghiệp khóa DH17

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo

Phòng họp B

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai