>

Lịch công tác tháng 7.
Thứ 2, 09/07/2018

 

BGH /MTCN – 7/2018                                      LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2018

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Tuần thứ 26

   Thứ  Hai:  02/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Ba: 03/7

Sáng

8h00: Đ/c Đặng Mai Anh - Phó Hiệu trưởng đi học tập NQTW7 Khóa XII do Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội tổ chức

Đ/c Bí thư, Phó Bí thư, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Đảng ủy viên phụ trách tuyên giáo dự họp

 

Đảng ủy Khối các trường ĐH, Cao đẳng Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 04/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Năm: 05/7

Sáng

10h00: Họp liên tịch giữa BCH Đảng ủy, BGH về việc thay đổi nhân sự chuẩn bị tuyển sinh đại học năm 2018

BGH, BCH Đảng ủy

Hội đồng tuyển sinh

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp Đoàn công tác Thái Lan

Theo Quyết định

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn (Khoa TDCN; Đ/c Lưu Việt Thắng Khoa TTNNT và Đ/c Trịnh Tuân Khoa TDCN)

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

   Thứ Sáu: 06/7

Sáng

9h00: Tập huấn Ban coi thi tuyển sinh đại học chính quy và đại học Liên thông năm 2018

Theo Quyết định

Hội đồng tuyển sinh và Ban coi thi

Hội đồng tuyển sinh

Phòng họp B

Chiều

15h30: Kiểm tra các địa điểm thi

Theo Quyết định

Hội đồng tuyển sinh và Trưởng, Phó, Thư ký các điểm thi

Hội đồng tuyển sinh

Tại điểm thi

    Thứ bẩy: 07/7

Cả ngày

8h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường Đại học Thủy Lợi

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Trường Đại học Thủy lợi

12h15 Thi môn Bố cục màu

 

 

    Chủ nhật: 08/7

Cả ngày

6h45 Thi môn Hình họa

 

 

Thi môn Lịch sử MTVN (hệ đại học Liên thông)

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Trường ĐHMTCN

Tuần thứ 27

Thứ Hai: 09/7

Sáng

Ngày 9-10/7/2018. Đ/c Đặng Mai Anh – Phó Hiệu trưởng chấm giải sản phẩm Công nghiệp tại Bộ Công thương

Từ ngày 09/7 đến ngày 15/7/2018. Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2018 thực hiện công tác tuyển sinh

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ  Ba:  10/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ  Tư:  11/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Năm: 12/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Sáu: 13/7

Sáng

9h00: Báo cáo hồ sơ tuyển sinh Thạc sỹ K19 (năm 2018)

Theo Giấy mời

Khoa Sau Đại học

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 28

     Thứ Hai: 16/7

Sáng

 

8h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

10h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 8/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

     Thứ  Ba:  17/7

Sáng

9h00: Họp công tác Thời khóa biểu và phân công giảng dạy của Giảng viên năm học 2018-2019

BGH, Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

     Thứ Tư: 18/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

     Thứ Năm: 19/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

     Thứ Sáu:  20/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 29

    Thứ Hai: 23/7

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH               

 

 

 

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 7/2018 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 8/2018 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ  Ba:  24/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

     Thứ Tư: 25/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp công tác bàn giao Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển MTUD

BGH, Giám đốc Trung tâm NC&PTMTUD

Trung tâm NC&PTMTUD

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

    Thứ Năm: 26/7

Sáng

9h00: Họp Hội đồng duyệt danh sách tuyển sinh Thạc sỹ năm 2018 khóa 19

Theo Quyết định

Khoa Sau đại học

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

Chiều

14h00: Kiểm tra kết quả thực hiện công tác CSVC chuẩn bị cho năm học mới 2018 - 2019

BGH, Phòng QTTB

Trưởng phòng QTTB

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Các khu vực công cộng và  lớp học

    Thứ Sáu: 27/7

Sáng

9h00: Nghiệm thu Đề tài NCKH sinh viên

Theo Quyết định

Phòng QLKH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 30

    Thứ Hai: 30/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Phó Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 25/7

Thư ký BGH

 

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

   Thứ  Ba:  31/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                  

           

     

                      

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.