>

Lịch công tác tháng 7 năm 2017
Thứ 4, 05/07/2017

   BGH /MTCN – 7/2017                                 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2017

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Tuần thứ 27

 Thứ  Hai:  03/7

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp triển khai mua sắm, sửa chữa theo kế hoạch của các đơn vị

BGH, Phòng: QTTB, KHTV và Ban XD&DA

Phòng: QTTB, KHTV và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

15h30: Hội đồng tuyển sinh kiểm tra trường thi tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh

Thư ký tuyển sinh

Chủ tịch Hội đồng

Trường Đại học Thủy lợi

Thứ Ba: 04/7

Sáng

8h00: Kiểm tra tiến độ luận văn Thạc sỹ K1 (Đồng Nai)

Theo Giấy mời

Phòng QLĐTSĐH

Hai trưởng

chuyên ngành của hệ đào tạo Thạc sỹ

Phòng họp A và B

Chiều

Thứ Tư: 05/7

Sáng

Học viên và Giảng viên lớp Thạc sỹ K1 (Đồng Nai) đi thực tế tại Sóc Sơn - Hà Nội

Phòng QLĐTSĐH

Huyện Sóc Sơn  Hà Nội

Chiều

 Thứ Năm: 06/7

Sáng

8h00: Lớp Thạc sỹ K1 (Đồng Nai) tham quan Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh

Phòng QLĐTSĐH

Hạ Long Quảng Ninh

Chiều

Thứ Sáu: 07/7

Sáng

8h00: Giao đề tài tốt nghiệp luận văn và đồ án tốt nghiệp cho lớp Thạc sỹ K15 và K16

 

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

9h30: Giao đề tài tốt nghiệp luận văn và đồ án tốt nghiệp cho lớp Thạc sỹ K1 (Đồng Nai)

Chiều

14h00: Tập huấn Ban coi thi tuyển sinh đại học chính quy và đại học Liên thông năm 2017

Theo Quyết định

Hội đồng tuyển sinh và Ban coi thi

Hội đồng tuyển sinh

Tại điểm thi

15h30: Kiểm tra các địa điểm thi

Theo Quyết định

Hội đồng tuyển sinh và Trưởng, Phó, Thư ký các điểm thi

Thứ Bẩy: 08/7

Sáng

8h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường Đại học Thủy Lợi

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Trường thi

Chiều

12h15 Thi môn Bố cục màu

 

 

Chủ nhật: 09/7

Sáng

6h45 Thi môn Hình họa

 

 

Chiều

Thi môn Lịch sử MTVN (hệ đại học Liên thông)

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Trường ĐHMTCN

Tuần thứ 28

   Thứ  Hai:  10/7

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Bắt đầu học Bổ sung kiến thức tuyển sinh Thạc sỹ K18

 

Phòng QLĐTSĐH

 

Tại phòng học Thạc sỹ 103 và 104 Nhà C

Chiều

14h00: Làm việc với Đoàn TN và Hội SV về công tác tình nguyện Hè 2016

ĐU-BGH, Thường vụ Đoàn TN và Chủ tịch Hội Sinh viên

Đoàn TN và Hội Sinh viên

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A và một số địa điểm trong Trường

   Thứ Ba: 11/7

Sáng

9h00: Họp công tác Quản lý và Cơ sở vật chất Ký túc xá

BGH, Phòng: TCHC, Ban XD&DA. Bí thư Đoàn TN và Chủ tịch Hội SV

Phòng TCHC, Bộ phận Quản lý KTX

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A và KTX

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Tư: 12/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Năm: 13/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 14/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 29

   Thứ  Hai:  17/7

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất 

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Ba: 18/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 19/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ Năm: 20/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 21/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 30

   Thứ  Hai:  24/7

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác CSVC chuẩn bị cho năm học mới 2017 - 2018

BGH, Phòng QTTB

Trưởng phòng QTTB

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Các khu vực công cộng và  lớp học

14h00: Họp Ban đề án mở ngành đào tạo trình độ Tiến sỹ

Nhóm đề cương

(Theo Quyết định)

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Ba: 25/7

Sáng

9h00: Họp rà soát nội dung Hợp đồng về Vệ sinh môi trường

BGH, Phòng: QTTB, KHTV và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Thăng Long

Phòng QTTB

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp về kế hoạch học tập và Thời khóa biểu (Phòng học và Phân công giảng dạy) các Khoa

 

BGH, Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

    Thứ Tư: 26/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 27/7

Sáng

9h00: Kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch tình nguyện Hè 2017 và tình nguyện tại trường Đại học MTCN

BGH, Bí thư Đoàn TN và Chủ tịch Hội SV

Bí thư Đoàn TN và Chủ tịch Hội Sinh viên

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Các khu vực công cộng và  lớp học

9h00: Họp về Đề cương môn học (13 ngành)

BGH, Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Báo cáo hồ sơ tuyển sinh Thạc sỹ K18 (năm 2017)

Theo Giấy mời

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

  Thứ Sáu: 28/7

Sáng

9h00: Kiểm tra kết quả thực hiện công tác CSVC chuẩn bị cho năm học mới 2017 - 2018

BGH, Phòng QTTB

Trưởng phòng QTTB

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Các khu vực công cộng và  lớp học

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 24/7

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Tuần thứ 31

   Thứ  Hai:  31/7

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                     

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

   * Ghi chú: Ban Chấp hành Công đoàn Trường tổ chức chương trình nghỉ mát Hè năm 2017

                      Từ ngày 18/7 đến ngày 21/7/2017 tại Cửa Lò tỉnh Nghệ An

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.