>

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2022
Thứ 6, 01/07/2022

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Tuần thứ 25

Thứ Sáu: 01/7

 

 

Từ 01/7 đến hết ngày 02/7/2022 Tham gia chạy thử nghiệm, tập huấn phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phần mền cổng thông tin tuyển sinh năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

- Thành phần dự: Đồng chí Chủ tịch HĐT Bùi Trung Dũng, Phụ trách Phòng Đào tạo Hoàng Hải Yến, Ông Nguyễn Khánh Toàn

Trưởng Đại học Hàng Hải, số 484 Lạch Chay, Lê Chân, Hải Phòng

Chủ nhật: 03/7

 

 

Từ ngày 03/7 đến hết ngày 05/7/2022 Công đoàn Trường tổ chức cho công đoàn viên nghỉ mát hè năm 2022 tại Cát Bà – Hải Phòng

Hải Phòng

Tuần thứ 26

Thứ Hai: 04/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 05/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 06/7

 

   

 

   

Thứ Năm: 07/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 08/7

8h30

Họp Giao ban toàn thể tháng 7/2022

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Chủ tịch HĐT; BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể trong Trường.

* Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

14h00

Họp công tác tuyển sinh năm 2022

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo

Phòng họp B

Tuần thứ 27

Thứ Hai: 11/7

 

   

 14h00

 

  Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng năm học 2021-2022

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

 

Phòng họp B 

Thứ Ba: 12/7

14h00 

 Hội đồng công nhận kết quả trúng tuyển Tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ năm 2022 - Khóa 23.

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị nội dung: HĐTS Thạc sĩ K23 và K.SĐH

Phòng họp B 

 

 15h30

Hội đồng buộc thôi học học viên hệ ĐTTĐ Thạc sĩ K21 và K22

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: K.SĐH

 

Phòng họp B 

Thứ Tư: 13/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 14/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 15/7

9h00

Tập huấn Ban coi thi tuyển sinh năm 2022

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh và Trưởng Ban Coi thi

- Thành phần: Theo Quyết định

* Chuẩn bị: Phòng Đào tạo

Phòng họp B

17h00

Hội đồng tuyển sinh kiểm tra điểm thi

Tại các điểm thi

Thứ Bảy: 16/7

07h15

CBCT tập trung tại Văn phòng Hội đồng thi để tập huấn quy chế

Tại các điểm thi

08h30

CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi để tập huấn quy chế, phát thẻ dự thi

Các phòng thi

12h45

Thi tuyển sinh đại học năm 2022: Thi môn Bố cục màu (hệ ĐHCQ) và TKCN (hệ ĐHLT)

Tại các phòng thi

Chủ nhật: 17/7

06h00

Thi tuyển sinh đại học năm 2022: Thi môn Hình họa (cả hệ ĐHCQ và ĐHLT)

Tại các phòng thi

13h00

Thi tuyển sinh đại học năm 2022: Thi môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam (hệ ĐHLT)

Tại các phòng thi

Tuần thứ 28

Thứ Hai: 18/7

 

 

Dự kiến – Từ ngày 18/7 đến hết ngày 21/7/2022: Tổ chức chấm thi tuyển sinh đại học năm 2022

Tại điểm chấm

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 19/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 20/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 21/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 22/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy: 23/7

7h00

Đưa sinh viên đi học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Thành phần: Đ/c Hiếu, Phó chỉ huy trưởng; Phòng Đào tạo; SV khóa ĐH20

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Tuần thứ 29

Thứ Hai: 25/7

     

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 26/7

 

   

13h30  

 Hội đồng duyệt tên đề tài, đồ án tốt nghiệp hệ ĐTTĐ Thạc sĩ Khóa 22

- Hội đồng: Theo Quyết định

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Chuẩn bị: Khoa Sau Đại học

Phòng họp B  

Thứ Tư: 27/7

 8h00 

 Duyệt tiến độ Tốt nghiệp Thạc sĩ K21

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo quyết đinh

* Chuẩn bị: Khoa Sau Đại học

 Phòng họp C và D 

 

15h00  

 

Ký kết hợp tác giữ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp với Công ty Kodokawa và N&V Brigde

 

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

 

- Thành phần: Chủ tịch HĐT, BGH, Phòng QLKH

 

* Chuẩn bị: Phòng QLKH và TCHC

Phòng họp B  

Thứ Năm: 28/7

9h00

Tổng kết năm học 2021-2022

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Chủ tịch HĐT; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên; Trưởng ban TTND; Trưởng ban Nữ Công.

- Chuẩn bị: Phòng Đào tạo (đầu mối)

Phòng họp B

Cả ngày bắt đầu từ 8h00 

 Duyệt tiến độ Tốt nghiệp Thạc sĩ K21

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo quyết đinh

* Chuẩn bị: Khoa Sau Đại học 

Phòng họp C và D

Thứ Sáu: 29/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai