>

Lịch công tác tháng 7
Thứ 5, 30/06/2016

 

    BGH /MTCN – 7/2016                                                         LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2016

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

 

Tuần thứ 28

Thứ  Sáu: 01/7

Sáng

9h00: Các đơn vị nộp kế hoạch sửa chữa Văn phòng làm việc và các lớp học về Ban XD&DA

 

 

 

 

10h00: Làm việc với Khoa Thiết kế Đồ họa về công tác đào tạo

BGH, Phòng Đào tạo, Trưởng khoa và Tổ trưởng Công đoàn Khoa

Khoa Thiết kế

Đồ họa

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp BCH Đảng ủy

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Tuần thứ 29

Thứ  Hai: 04/7

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ  Ba: 05/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư: 06/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ  Năm: 07/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu:   08/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 30

Thứ  Hai: 11/7

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp Hội đồng xét duyệt thi Giảng viên chính và Giảng viên cao cấp

Theo Quyết định

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Thứ  Ba: 12/7

Sáng

9h00: Họp công tác Quản lý và Cơ sở vật chất Ký túc xá

BGH, Phòng: TCHC, Ban XD&DA. Bí thư Đoàn TN và Chủ tịch Hội SV

Phòng TCHC, Bộ phận Quản lý KTX

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A và KTX

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ  Tư: 13/7

Sáng

9h00: Làm việc với Đoàn TN và Hội SV về công tác tình nguyện Hè 2016

ĐU-BGH, Thường vụ Đoàn TN và Chủ tịch Hội Sinh viên

Đoàn TN và Hội Sinh viên

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A và một số địa điểm trong Trường

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 14/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 15/7

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ đào tạo Thạc sỹ K13

 

Phòng QLĐTSĐH

 

Phòng họp B

Tuần thứ 31

Thứ  Hai:  18/7

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 19/7

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 20/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 21/7

Sáng

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy và đại học liên thông 2016

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 22/7

Sáng

8h30: Tập huấn Ban coi thi tuyển sinh đại học chính quy và đại học Liên thông năm 2016

Theo Quyết định

Hội đồng tuyển sinh và Ban coi thi

Hội đồng tuyển sinh

 

Tại điểm thi

 

Chiều

15h30: Kiểm tra các địa điểm thi

Theo Quyết định

Hội đồng tuyển sinh và Trưởng, Phó, Thư ký các điểm thi

Thứ bẩy: 23/7

Sáng

8h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại 2 địa điểm thi: Trường THPT Việt Đức và THPT Trần Phú

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Trường thi

Chiều

Thi môn Bố cục màu

 

 

Chủ nhật: 24/7

Sáng

Thi môn Hình họa

 

 

Chiều

Thi môn Lịch sử MTVN (hệ đại học Liên thông).

 

 

Chủ tịch Hội đồng

Trường ĐHMTCN

Tuần thứ 32

Thứ  Hai:  25/7

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 26/7

Sáng

9h00: Kiểm tra kết quả thực hiện xây dựng dự án và công tác chuẩn bị CSVC cho năm học mới 2016 - 2017

BGH, Trưởng Ban XD&DA

Trưởng Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Các khu vực công cộng và  lớp học

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 27/7

Sáng

9h00: Kiểm tra kết quả thực hiện công tác CSVC chuẩn bị cho năm học mới 2016 - 2017

BGH, Phòng QTTB

Trưởng phòng QTTB

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Các khu vực công cộng và  lớp học

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 28/7

Sáng

9h00: Kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch tình nguyện Hè 2016 và tình nguyện tại trường Đại học MTCN

BGH, Bí thư Đoàn TN và Chủ tịch Hội SV

Bí thư Đoàn TN và Chủ tịch Hội Sinh viên

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Các khu vực công cộng và  lớp học

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 29/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 26/7

 

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

 

                     * Ghi chú: Ban Chấp hành Công đoàn Trường tổ chức chương trình nghỉ mát Hè năm 2016

                      Từ ngày 04/7 đến ngày 09/7/2015 tại Trà Cổ - Quảng Ninh và Đoàn đi thăm quan tại Thái Lan

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.