>

Lịch công tác tháng 8 năm 2016
Thứ 2, 01/08/2016

 

    BGH /MTCN – 8/2016                                                 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Tuần thứ 33

Thứ  Hai: 01/8

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Quyết định giao đề tài, đồ án tốt nghiệp và phân công hướng dẫn tốt nghiệp lớp Thạc sỹ K13, K14

Phòng QLĐTSĐH

và học viên

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng C104

Thứ  Ba: 02/8

Sáng

8h30: Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khúc Văn Thông dự Hội nghị mở rộng BCH Đảng bộ khối lần thứ V khóa 2 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư: 03/8

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng ủy

9h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ  Năm: 04/8

Sáng

9h00: Họp Giao ban toàn thể

Đảng ủy, BGH. Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Xưởng, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

 

Phòng họp B

Chiều

15h00: Họp BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

Thứ Sáu:   05/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn,

Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

Phòng họp B

Tuần thứ 34

Thứ  Hai: 08/8

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ  Ba: 09/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp Hội đồng bảo lưu, buộc thôi học đối với học viên hệ đào tạo Thạc sỹ

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Thứ  Tư: 10/8

Sáng

9h00: Họp nhóm xây dựng chương trình Đề án mở ngành trình độ Tiến sĩ

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp xét duyệt sinh viên tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH – Eureka lần thứ XVIII năm 2016

BGH, Phòng QLKH và Đoàn Thanh niên

Phòng QLKH và Đoàn TN

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

  Thứ Năm: 11/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 12/8

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Kiểm tra Công tác xây dựng và thực hiện các Dự án

BGH, Ban XD&DA và theo Giấy mời

Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp B

14h00: Họp nâng cấp Nội san của Trường

BGH, Phòng QLKH

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Tuần thứ 35

Thứ  Hai:  15/8

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 16/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 17/8

Sáng

9h00: Duyệt tốt nghiệp hệ VHVL (cấp Khoa)

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 18/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 19/8

Sáng

8h30: Hội nghị học tập quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Toàn thể Đảng viên trong Đảng Bộ và cán bộ chủ chốt các Đoàn thể

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 36

Thứ  Hai:  22/8

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp xét ngừng học, thôi học hệ đại học chính quy, đại học Liên thông

Theo Quyết định

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Thứ Ba: 23/8

Sáng

9h00: Họp công tác tổ chức nhập học và tổ chức học tuần lễ “Công dân sinh viên đầu khóa” cho sinh viên năm thứ nhất

BGH, Phòng: Đào tạo, KHTV, CT&CTSV, QTTB

Phòng CT&CTSV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 24/8

Sáng

9h00: Họp Công tác cơ sở vật chất

BGH, Phòng: QTTB, Đào tạo, KHTV, THTT, TCHC, Xưởng NCTN và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 25/8

Sáng

9h00: Họp chuẩn bị công tác nhập học ĐH16

Theo Giấy mời

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 26/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bẩy: 27/8

Cả ngày

Tổ chức nhập học hệ đại học chính quy ĐH16

Phòng: Đào tạo, CT&CTSV, KHTV, Đoàn TN và Hội SV

Hội trường

Chủ nhật: 28/8

Tuần thứ 37

Thứ  Hai:  29/8

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba: 30/8

Sáng

9h00: Họp hội đồng thông qua Điểm rèn luyện sinh viên HKII năm học 2015 – 2016

 

BGH, Thủ trưởng các đơn vị

(Lịch thay Giấy mời)

Phòng CT&CTSV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 26/8

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Thứ Tư: 31/8

Sáng

9h00: Tổng kết công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016

Theo Giấy mời

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.