>

Lịch công tác tháng 8 năm 2017
Thứ 3, 01/08/2017

BGH /MTCN – 8/2017                                 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017

 

 

Ngày, tháng

Nội dung

Thành phần

Người chuẩn bị

Người chủ trì

Địa điểm

Tuần thứ 32

 Thứ  Ba:  01/8

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Phó Hiệu trưởng

    Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nghị dự Hội nghị Thanh tra (BGD&ĐT) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh

Chiều

14h00: Họp triển khai mua sắm, sửa chữa theo kế hoạch của các đơn vị

BGH, Phòng: QTTB, KHTV và Ban XD&DA

Phòng: QTTB, KHTV và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

Thứ Tư: 02/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 03/8

Sáng

8h00: Họp BCH Đảng ủy

9h30: Họp BCH Đảng ủy mở rộng

BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

10h30: Họp về Thời khóa biểu và phân công giảng dạy năm học 2017 - 2018

BGH, Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

15h00: Họp BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

VP Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

VP Công đoàn

16h00: Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

Ban Thường vụ

Đoàn Trường

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

VP Đoàn TN

Thứ Sáu: 04/8

Sáng

9h00: Họp ban tổ chức triển lãm – Worshop 2017

Theo Giấy mời

Phòng QLKH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn,

Tổ trưởng Công đoàn

BCH Công đoàn

Đ/c Chủ tịch CĐ

Trần Bá Tăng

 

Phòng họp B

 

16h00: Họp BCH Đoàn mở rộng

BCH Đoàn Trường

Bí thư các Chi đoàn

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Phòng họp B

Tuần thứ 33

   Thứ  Hai:  07/8

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                          

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp về công tác chuẩn bị nhập học sinh viên Khóa ĐH17

BGH, Trưởng các Phòng: CT&CTSV, Đào tạo, KHTV, TCHC, QTTB, THTT và Bí thư Đoàn TN

Phòng CT&CTSV và Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

   Thứ Ba: 08/8

Sáng

9h00: Họp Giao ban toàn thể

Đảng ủy, BGH. Trưởng các đơn vị: Phòng, Khoa, Ban, TT, Bộ môn LL, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

Phòng TCHC

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00 Kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện các dự án

 

BGH, Ban XD&DA

Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Tư: 09/8

Sáng

9h00: Họp nhóm Đề cương hệ Đại học chính quy

Theo Quyết định

Nhóm thực hiện Đề cương

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Năm: 10/8

Sáng

10h30: Khai mạc triển lãm trưng bày bài tốt nghiệp hệ ĐHCQ ngành Hội họa, Hoành tráng, Điêu khắc và Gốm.

Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên.

Phòng QLKH, THTT, Khoa TKNT, MTTT và Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Phòng trưng bày - Sảnh nhà A

Chiều

14h00: Họp về việc Đề cương chương trình đại học chính quy

BGH, Trưởng các Khoa và thành viên nhóm Đề cương

Phòng Đào tạo

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

   Thứ Sáu: 11/8

Sáng

Đồng chí Phó Hiệu trưởng Khúc Văn Thông dự Hội nghị công tác cơ sở vật chất và kiểm toán 2017 tại Buôn Ma Thuột

Chiều

 

 

 

 

 

   Thứ Bẩy: 12/8

Cả ngày

8h00: Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2017 - 2019

Theo Giấy mời

VP Đoàn TN

Đ/c Bí thư

Hoàng Khắc Biên

Hội trường

   Chủ nhật: 13/8

Cả ngày

8h00: Nhập học sinh viên đại học K17

Sinh viên K17, các Phòng: QTTB, Đào tạo, CT&CTSV, KHTV, TCHC, THTT và Đoàn TN, Hội Sinh viên

Hội trường và Sảnh Nhà A

Tuần th/ứ 34

   Thứ  Hai:  14/8

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Chiều

14h00: Họp Công tác Cơ sở vật chất 

PHT, Phòng: Đào tạo, QTTB, KHTV, TCHC, THTT và Ban XD&DA

Phòng QTTB và Ban XD&DA

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Khúc Văn Thông

Phòng họp A

   Thứ Ba: 15/8

Sáng

9h00: Họp công tác tổ chức nhập học và tổ chức học tuần lễ “Công dân sinh viên đầu khóa” cho sinh viên năm thứ nhất.

BGH, Phòng: Đào tạo, KHTV, CT&CTSV, QTTB

Phòng CT&CTSV

Đ/c Phó Hiệu trưởng

Đặng Mai Anh

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 16/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 Thứ Năm: 17/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Họp nhóm Đề cương Ban Đề án mở ngành trình độ Tiến sỹ

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

Thứ Sáu: 18/8

Sáng

8h00: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ năm BCHTW; Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2017.

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ chủ chốt các Đoàn thể

Văn phòng

 Đảng ủy

Đ/c Bí thư Đảng ủy

Khúc Văn Thông

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

Tuần thứ 35

   Thứ  Hai:  21/8

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Trưởng các đơn vị nộp đăng ký Lịch công tác tháng 9/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

14h00: Xét công nhận kết quả Bổ sung kiến thức tuyển sinh Thạc sỹ K18

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

15h30: Xét danh sách thí sinh tuyển sinh Thạc sỹ K18

   Thứ Ba: 22/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 23/8

Sáng

9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sỹ K18

Theo Quyết định

Phòng QLĐTSĐH

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp A

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Năm: 24/8

Sáng

9h00: Họp hội đồng thông qua Điểm rèn luyện sinh viên HKII năm học 2016 – 2017 và xét khen thưởng sinh viên năm học 2016 - 2017

BGH, Thủ trưởng các đơn vị

(Lịch thay Giấy mời)

Phòng CT&CTSV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

  Thứ Sáu: 25/8

Sáng

9h00: Xét ngừng học, thôi học hệ Đại học chính quy và ĐH Liên thông

Theo Giấy mời

Phòng: Đào tạo và CT&CTSV

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp B

Chiều

14h00: Tập trung thí sinh dự thi tuyển sinh Thạc sỹ K18

Theo Quyết định

 

Hội đồng tuyển sinh Thạc sỹ K18

Chủ tịch Hội đồng

Phòng C104 Nhà C

  Thứa Bẩy: 26/8

Cả ngày

Sáng: 6h00; Chiều: 13h00. Thi tuyển sinh Thạc sỹ K18

   Chủ nhật: 27/8

Tuần thứ 36

   Thứ  Hai:  28/8

Sáng

9h00: Họp giao ban BGH                    

 

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

9h00: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2017 và kế hoạch thực hiện công tác tháng 9/2017 cho Thư ký BGH

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Ba: 29/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

    Thứ Tư: 30/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00: Hiệu trưởng tiếp Viên chức

 

Dành cho những Viên chức đã đăng ký với Thư ký BGH trước ngày 24/8

Thư ký BGH

 

Đ/c Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nghị

Phòng họp A

   Thứ Năm: 31//8

Sáng

9h00: Tổng kết công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017

Theo Giấy mời

Phòng Đào tạo

Chủ tịch Hội đồng

Phòng họp B

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.