>

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2022
Thứ 7, 30/07/2022

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2022

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Tuần thứ 30

Thứ Hai: 01/8

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

13h30

Làm việc với công ty Flinters Việt Nam ( thuộc tập đoàn Septeni Group - Nhật Bản)

-  Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, đại diện CB,GV Khoa Đồ họa và  đại diện lãnh đạo Phòng QLKH

Phòng họp B

15h30

Họp BTC chương trình " Hà Nội sáng tạo"

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo QĐ số 454/QĐ-MTCN ngày 25/7/2022 

Phòng họp B

Thứ Ba: 02/8

9h00

Làm việc với Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Chủ tịch HĐT, BGH, Phụ trách các Khoa: Sau Đại học, Thời Trang, Đồ họa, TTNNT và đ/c Trần Nguyên Cường – Khoa KHCB 

Phòng họp B

10h00

Làm việc về công tác thư viện

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Chủ tịch HĐT, BGH, Phụ trách các Phòng: KHTV, QTTB, QLKH và Nhân viên thư viện

Phòng họp B

14h00

Tiếp Lãnh đạo Công ty Koei Tecmo Games Nhật bản

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: BGH, Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH, Phụ trách Khoa Đồ họa

Phòng họp B

15h00

Họp Kế hoạch giảng dạy, học tập và Thời Khóa biểu năm học

2022-2023

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo và Phụ trách các Khoa

- Chuẩn bị: Phòng Đào tạo

Phòng họp B

Thứ Tư: 03/8

8h30

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW  của Bộ Chính trị về “ phương hướng, nhiệm vụ và phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Hội trường K1 Trường Đại học Sư phạm HN

10h30

Làm việc với Sở Văn hóa TT Hà Nội 

Thành phần: Hiệu trưởng và đại diện Ban tổ chức chương trình "Hà Nội sáng tạo"

Sở Văn hóa thể thao Hà Nội

13h30

Họp Thường vụ Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: Thường vụ Đảng ủy

- Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

14h00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: BCH Đảng bộ

- Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

15h00

Họp Đảng ủy mở rộng

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

- Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo Nhà trường

Phòng họp B

Thứ Năm: 04/8

8h00

Hội nghị tự chủ đại học 2022 ( Cả ngày)

Thành phần: Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phụ trách Phòng Đào tạo.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ Sáu: 05/8

8h30

Họp Giao ban toàn thể tháng 8/2022

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Chủ tịch HĐT; BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể trong Trường.

-  Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học năm 2022

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh năm  2022

- Thành phần: Hội đồng Tuyển sinh năm 2022

- Chuẩn bị: UVTT,TBTK

Phòng họp B

16h00

Làm việc với Tổ công tác Thành đoàn v/v tổ chức Đại hội Đoàn trường

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: Đại diện BCH Đảng bộ, Tổ công tác Thành đoàn, đại diện Đoàn thanh niên

- Chuẩn bị: Đoàn thanh niên

Phòng họp B

Tuần thứ 31

Thứ Hai: 8/8

9h00

Thông báo Tuyển sinh hệ ĐTTĐ ThS năm 2022 (đợt 2)

 

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

14h00

Gặp mặt đc Nguyễn Huy Hoàng, Nguyên Phụ trách Phòng QTTB – Tri ân viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường, Chủ tịch Công đoàn Trần Mạnh Linh

- Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường, BCH Công đoàn, Phòng Quản trị thiết bị

Phòng họp B

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học năm 2022

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh năm  2022

- Thành phần: Hội đồng Tuyển sinh năm 2022

- Chuẩn bị: UVTT,TBTK

Phòng họp B

Thứ Ba: 9/8

9h30

BGH họp với một số đơn vị về công tác tổ chức cán bộ

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo giấy mời

Phòng Họp B

15h00

Hội nghị công bố Quyết định về công tác tổ chức cán bộ.

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Trưởng, phó các đơn vị, Trưởng, phó đoàn thể, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ và khách mời

Phòng Họp B

Thứ Tư: 10/8

Cả ngày

Hội đồng duyệt tiến độ TN hệ ĐTTĐ ThS (lần 2)

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Khoa Sau đại học (Các thủ tục hồ sơ HĐ), P.TCHC (phòng HĐ)

Phòng họp

C, D

14h00

Họp BCH Công đoàn

- Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trần Mạnh Linh

- Thành phần: BCH Công đoàn

- Chuẩn bị: Văn phòng Công đoàn

VP Công đoàn

Thứ Năm: 11/8

Cả ngày

Hội đồng duyệt tiến độ TN hệ ĐTTĐ ThS (lần 2)

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Khoa Sau đại học (Các thủ tục hồ sơ HĐ), P.TCHC (phòng HĐ)

Phòng họp

C, D

 

 

 

Thứ Sáu: 12/8

Cả ngày

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2022-2024

Hội trường

14h00

Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng Công đoàn

- Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trần Mạnh Linh

- Thành phần: BCH Công đoàn và  các Tổ trưởng Công đoàn

- Chuẩn bị: Văn phòng Công đoàn

Phòng họp B

Tuần thứ 32

Thứ Hai: 15/8

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

10h00

 Họp Ban Đề án Ngoại ngữ

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Đề án Ngoại ngữ

Phòng họp B

14h00

BGH họp với một số đơn vị về công tác tổ chức cán bộ

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo giấy mời

Phòng Họp B

Thứ Ba: 16/8

8h00

Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU

- Thành phần tham dự: BTĐU – CTHĐT và Phó BTĐU – Hiệu trưởng.

Hội trường

tầng 1, Trụ sở

Thành ủy

15h00

Làm việc với Trường Đại học Thái Nguyên

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Đại diện Ban Đề án Ngoại ngữ: Thày Dũng, Cô Mai Anh, Cô Lan Hương, Cô Yến, Cô Mai và Thày Hồng

Phòng Họp B

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 17/8

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 18/8

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu: 19/8

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy: 20/8

Cả ngày

Tham dự hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP

Thành phần: đ/c Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng Thanh tra KT&ĐBCLGD

Trường Đại học Xây dựng

Hà Nội

Tuần thứ 33

Thứ Hai: 22/8

8h30

Lễ phát động cuộc thi " Hà Nội sáng tạo" Ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp và Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội

Thành phần: Lãnh đạo nhà trường, Lãnh đạo Sở VH&TT HN, Đại diện các làng nghề, Ban tổ chức chương trình"Hà Nội sáng tạo" và theo giấy mời, Đại diện sinh viên các khoa (theo như thông báo).

Hội trường

 

 14h00

Hội nghị  " Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường"

Thành phần:Trưởng phòng Chính trị & Công tác Sinh viên

Hội trường A

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thứ Ba: 23/8

Cả ngày

Hội đồng bảo vệ Tốt nghiệp hệ ĐTTĐ Thạc sĩ K20 + K21

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: K.Sau đại học (Các thủ tục hồ sơ HĐ), P.TCHC (phòng HĐ)

Phòng họp

C, D

9h00

Phiên trù bị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 của Cụm thi đua số 3 ( Theo hình thức trực tuyến)

- Thành phần: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức Hành chính

- Chuẩn bị: Phòng Tin học truyền thông

Phòng họp B

 

   

Thứ Tư: 24/8

Cả ngày

Hội đồng bảo vệ Tốt nghiệp hệ ĐTTĐ Thạc sĩ K20 + K21

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: K.Sau đại học (Các thủ tục hồ sơ HĐ), P.TCHC (phòng HĐ)

Phòng họp

C, D

 

8h30

 Họp Hội đồng xét phụ cấp ưu đãi

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

 

- Thành phần: Theo Quyết định và Giấy mời

Phòng họp B 

Thứ Năm: 25/8

Cả ngày

Hội đồng bảo vệ Tốt nghiệp hệ ĐTTĐ Thạc sĩ K20 + K21

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: K.Sau đại học (Các thủ tục hồ sơ HĐ), P.TCHC (phòng HĐ)

Phòng họp

C, D

8h00

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 của Cụm thi đua số 3

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng trường, Phòng TCHC

Trường Đại học Sư phạm TDTT Thành phố

Hồ Chí Minh

Thứ Sáu: 26/8

Cả ngày

Hội đồng bảo vệ Tốt nghiệp hệ ĐTTĐ Thạc sĩ K20 + K21

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: K.Sau đại học (Các thủ tục hồ sơ HĐ), P.TCHC (phòng HĐ)

Phòng họp

C, D

 

 

 

Tuần thứ 34

Thứ Hai: 29/8

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

14h00 

 Hiệu trưởng tiếp viên chức tháng 8/2022

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Dành cho những Viên chức đăng ký gặp Hiệu trưởng trước ngày 25/8/2022 ( qua đồng chí Trần Hùng Nam - Phòng TCHC)

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

 Phòng họp B

Thứ Ba: 30/8

 

 

 8h00

 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thành phần:  đ/c BTĐU, Phó BTĐU, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ủy viên BTV ĐU.

Hội trường T45 – Trường ĐH Thủy Lợi 

 

 

 

Thứ Tư: 31/8

 

 

 

 

14h00

Họp Hội đồng xét ngừng học, thôi học năm học 2022-2023

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Phòng Đào tạo

Phòng họp B

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Phạm Hùng Cường

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Hùng Cường

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai