>

Lịch Công tác tháng 9 năm 2022
Thứ 4, 31/08/2022

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Tuần thứ 34

Thứ Năm: 01/9

Cán bộ, viên chức và người lao động nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022

 

Thứ Sáu: 02/9

Tuần thứ 35

Thứ Hai: 05/9

8h00

Giao đề tài tốt nghiệp khóa DH17(đợt 2)

- Chủ trì: Trưởng khoa

- Thành phần: Các khoa CN và sinh viên

- Chuẩn bị: Khoa Chuyên ngành

Văn phòng khoa/Phòng học

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

9h00

Nhập học kỳ học thứ 2 khóa Thạc sĩ K22

Phòng C406

14h00

Họp Ban xây dựng định mức giờ dạy và NCKH

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo Quyết định

Phòng họp B

Thứ Ba: 06/9

8h00

Họp Thường vụ Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: Thường vụ Đảng ủy

- Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

8h30

Họp Ban chấp hành Đảng bộ

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: BCH Đảng bộ

- Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

10h00

Họp Đảng ủy mở rộng

- Chủ trì: Đ/c Bí thư Đảng ủy Bùi Trung Dũng

- Thành phần: BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

- Chuẩn bị: Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp B

14h00

Họp Hội đồng xét hồ sơ thí sinh học Bổ sung kiến thức thi tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ năm 2022, đợt 2.

- Chủ trì: TS Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo QĐịnh

- Chuẩn bị: Khoa Sau đại học

Phòng họp B

 

 

 

Thứ Tư: 07/9

9h00

Họp xét danh sách trúng tuyển hệ ĐHVLVH; ĐHLT;ĐHCQ

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Hội đồng Tuyển sinh

- Chuẩn bị: UVTT-TBTK

Phòng họp B

 

 

 

Thứ Năm: 08/9

8h30

Họp Giao ban toàn thể tháng 9/2022

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Chủ tịch HĐT; BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể trong Trường.

-  Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

14h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Đặng Mai Anh

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng  - TS Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo Quyết định của Bộ GDĐT

- Chuẩn bị: Phòng Quản lý khoa học

Phòng họp B

Thứ Sáu: 09/9

9h00

Họp BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

- Chủ trì: Đồng chí Bí thư Đoàn trường Trần Tiến Thành

- Thành phần: BCH Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

- Chuẩn bị: Văn phòng Đoàn

Phòng họp B

 

 

 

Tuần thứ 36

Thứ Hai: 12/9

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

14h00

Trực tuyến Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 khối GDĐH

- Thành phần: Chủ tịch HĐT, BGH, Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, Thanh tra, QLKH, CT&CTSV và Khoa Sau Đại học

- Chuẩn bị: Phòng Tin học truyền thông

Phòng họp B

Thứ Ba: 13/9

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư: 14/9

Cả ngày

Sáng: 8h, chiều: 13h30: Hội đồng duyệt tiến độ Tốt nghiệp hệ ĐTTĐ ThS Khóa 20 + 21 - đợt 2.

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Khoa Sau Đại học

Phòng họp B

14h00

Họp BCH Công đoàn

- Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trần Mạnh Linh

- Thành phần: BCH Công đoàn

- Chuẩn bị: Văn phòng Công đoàn

VP Công đoàn

Thứ Năm: 15/9

Cả ngày

Sáng: 8h, chiều: 13h30: Hội đồng duyệt tiến độ Tốt nghiệp hệ ĐTTĐ ThS Khóa 20 + 21 - đợt 2.

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Khoa Sau Đại học

Phòng họp B

 

 

 

Thứ Sáu: 16/9

 

 

 

14h00

Họp BCH Công đoàn với các Tổ trưởng Công đoàn

- Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trần Mạnh Linh

- Thành phần: BCH Công đoàn và  các Tổ trưởng Công đoàn

- Chuẩn bị: Văn phòng Công đoàn

Phòng họp B

Tuần thứ 37

Thứ Hai: 19/9

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

9h30

Họp giải quyết đơn thư của giảng viên Trần Thị Hòa

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu, đ/c Đặng Mai Anh, đ/c Bùi Trung Dũng, đ/c Nguyễn Văn Bình, đ/c Phan Thanh Sơn, Đ/c Bùi Anh Khoa Và lãnh đạo các Phòng, Khoa: Đào tạo, Tài Vụ, , TCHC & Khoa KHCB.

- Chuẩn bị: Phòng TTKT&ĐBCLGD

Phòng họp B

14h00

Họp Hội đồng xét danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ năm 2022, đợt 2.

- Chủ trì: TS Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Khoa Sau đại học

Phòng họp B

Thứ Ba: 20/9

 

 

 

14h00

Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Thành phần: BTĐU – CTHĐT, BGH, ĐUV phục trách công tác Tuyên giáo, Trưởng phòng CT&CTSV, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Công đoàn

Hội trường 403, nhà A – Trường ĐH Luật Hà Nội, 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, HN

Thứ Tư: 21/9

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm: 22/9

8h00

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô năm năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- Thành phần: Toàn thể Đảng viên của Đảng bộ

Phòng họp B

 

 

 

Thứ Sáu: 23/9

9h00

Họp HĐ tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ năm 2022, đợt 2

 

14h00

Họp công tác tổ chức nhập học cho SV Khóa DH22, TC22

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

-Thành phần: Trưởng Phòng Đào tạo, KHTV, QTTB, TCHC, Đoàn TN và Trưởng Khoa MTCS

- Chuẩn bị: Phòng Chính trị &CTSV

Phòng họp B

Thứ Bảy: 24/9

6h00

Hội đồng thi tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ làm việc

Phòng họp B+C+D

6h30

Triệu tập thí sinh, làm thủ tục dự thi tuyển sinh

Phòng A301

12h30

Thi môn: Bố cục màu (ngành MTƯD), LS MTVN (ngành LL&LS MTƯD)

Phòng A301

Chủ nhật: 25/9

6h00

Hội đồng thi tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ làm việc

P.họp B+C+D

6g30

Thi môn: Hình họa (cả 2 ngành)

Phòng A301

14h00

(Dự kiến) Hội đồng thi tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ làm việc

P.họp B+C

Tuần thứ 38

Thứ Hai: 26/9

9h00

Họp Giao ban Ban Giám hiệu

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Ban Giám hiệu

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B

14h00

Họp công tác chuẩn bị lễ trao bằng TN 2022

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Trưởng các đ/vị: P.Đào tạo, P.CT&CTSV; P.THTT; P.KHTV và Trưởng các khoa CN, Đoàn TN

- Chuẩn bị: Phòng Đào tạo

Phòng họp B

Thứ Ba: 27/9

9h00

Kiểm tra tiến độ nghiệm thu đề tài các cấp

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Phòng Quản lý Khoa học

Phòng họp B

 14h00

Họp chuẩn bị xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động năm học 2022-2023

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: BGH, Chủ tịch - Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng: KHTV, TCHC 

- Chuẩn bị: Công đoàn và Phòng TCHC

 Phòng họp B

Thứ Tư: 28/9

9h00

Thông báo kết quả điểm thi và phúc khảo tuyển sinh hệ ĐTTĐ Thạc sĩ năm 2022, đợt 2.

Trang thông tin  

ĐH MTCN

14h00 

 Hiệu trưởng tiếp viên chức tháng 9/2022

- Chủ trì: Hiệu trưởng Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Dành cho những Viên chức đăng ký gặp Hiệu trưởng trước ngày 26/9/2022 ( qua đồng chí Trần Hùng Nam - Phòng TCHC)

- Chuẩn bị: Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng họp B 

Thứ Năm: 29/9

Cả ngày

Nhập học hệ Đại học chính quy và hệ Đại học Vừa làm vừa học 2022

 

Cả ngày

Sáng: 8h00, chiều: 13h30

Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp hệ ĐTTĐ Thạc sĩ khóa 20 + 21, đợt 2

- Chủ trì: TS Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Khoa Sau đại học

Phòng họp B

 

 

 

Thứ Sáu: 30/9

Cả ngày

Nhập học hệ Đại học chính quy và hệ Đại học Vừa làm vừa học 2022

 

Cả ngày

Sáng: 8h00, chiều: 13h30

Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp hệ ĐTTĐ Thạc sĩ khóa 20 + 21, đợt 2

- Chủ trì: TS Phạm Hùng Cường

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Khoa Sau đại học

Phòng họp B

8h00

Kiểm tra bài thi tốt nghiệp lần 1 (cấp khoa)  khóa DH17 (đợt 2)

- Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

- Thành phần: Theo Quyết định

- Chuẩn bị: Khoa Chuyên ngành

Văn phòng khoa/Phòng học

 

HIỆU TRƯỞTS. Phạm Hùng Cường

         

 

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai