>

Lịch học tập huấn " sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2018-2019 & thủ tục, hồ sơ nhập học sinh viên năm thứ nhât hệ ĐHCQ & Liên thông.
Thứ 3, 14/08/2018

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Thực hiện 3 công khai.
  • Tin trong nước.
  • Tin tức Quốc tế
  • Tuyển dụng
  • Thông tin tuyển sinh  Đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018
  • Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2018.