>

Lịch học tập huấn " sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2018-2019 & thủ tục, hồ sơ nhập học sinh viên năm thứ nhât hệ ĐHCQ & Liên thông.
Thứ 3, 14/08/2018

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai