>

Lịch thi kết thúc học phần (môn) học kỳ I năm học 2019 -2020 (đợt 2) Khoa KHCB và Bộ môn LLCT.
Thứ 3, 03/12/2019

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai