>

Mẫu biểu kê khai tài sản, thu nhập .
Thứ 4, 19/12/2018

 

LINK DOWNLOAD MẪU BIỂU KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP

 

 

Để thực hiện chức năng này. Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại designs.vn

hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.

  • Tuyển sinh Đại học
  • Tuyển sinh thạc sỹ
  • Hợp tác - Đối ngoại
  • Hoạt động Đảng
  • Công đoàn
  • Đoàn thanh niên
  • Tin triển lãm
  • 3 Công khai